Zdravotníctvo Archives - ICZ Group

Zdravotníctvo

Nemocničný informačný systém vo Fakultnej nemocnici Brno

Najrozsiahlejšia implementácia nemocničného informačného systému v ČR s viac než tisíckou koncových pracovísk.

Nemocničný informačný systém v nemocnici Havlíčkův Brod

Nemocničný informačný systém vyvinutý a implementovaný spoločnosťou ICZ podporuje prevádzku všetkých klinických agend, výkazníctvo a vybrané špecializované agendy.

Elektronický liekový reťazec v ÚVN Praha

Elektronický liekový reťazec systematicky zvyšuje bezpečnosť podávania liekov, racionalizuje liekovú politiku a zefektívňuje finančné toky súvisiace s liečivami.

ePACS

ICZ je technickým realizátorom mimoriadneho národného projektu, v rámci ktorého si niekoľko stoviek zdravotníckych zariadení v celej ČR i zahraničí vymieňa obrazové zdravotnícke informácie.

Projekt eMeDOcS

Projekt buduje, rozširuje a udržuje komunikačnú infraštruktúru pre bezpečnú a dôveryhodnú výmenu zdravotníckej dokumentácie medzi zdravotníckymi zariadeniami v rámci zdravotníckeho systému Českej republiky.

ICZ AMIS*MIS v IKEM Praha

Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny je najväčšie špecializované klinické a vedeckovýskumné pracovisko v ČR. ICZ tu úspešne implementovala svoj osvedčený manažérsky nástroj AMIS*MIS.

ICZ AMIS*MIS v Nemocnici Jihlava

ICZ implementovala manažérsky informačný systém ICZ AMIS*MIS, zameraný na efektívne riadenie a ekonomickú prevádzku nemocnice.

ICZ AMIS*MISRegion pre Moravsko-sliezsky kraj

ICZ úspešne implementovala komplexný manažérsky informačný systém pre riadenie zdravotníckych zariadení v kraji ako celku.

Bezfilmová nemocnica – Masarykov onkologický ústav Brno

Ide o európsky významný projekt a prvú bezfilmovú nemocnicu v ČR.

PACS pre Juhočeský kraj

ICZ je dodávateľom v ČR mimoriadne významného krajského PACS riešenia pre Juhočeský kraj.
Na základe filtrov referencie nenájdené.