Zákaznícka podpora

HelpDesk slúži ako vstupná brána na zadávanie, evidenciu a sledovanie Vašich požiadaviek.

Využitie služieb zákazníckej podpory je podmienené existenciou zmluvy o poskytovaní služieb podpory.

Na prácu so systémom HelpDesk je k dispozícii používateľská príručka.

Pri nedostupnosti systému HelpDesk nás môžete kontaktovať na tel. č. 0850 123 476 alebo e-mailom na support@icz.sk.