Zákaznícka podpora

HelpDesk slúži ako vstupná brána na zadávanie, evidenciu a sledovanie Vašich požiadaviek.

Využitie služieb zákazníckej podpory je podmienené existenciou zmluvy o poskytovaní služieb podpory.