Expedičný sklad fľaškového piva

  • Zadávateľ: Budějovický Budvar, n. p.
  • Dátum realizácie: 2010
  • Lokalita realizácie: České Budějovice, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Realizácia systému riadenia expedičného skladu zahŕňajúca dodávku hardvéru (server, bezdrôtová sieť, mobilné terminály), aplikačného softvéru a súvisiacich služieb (vrátane dátového prepojenia s nadradeným systémom S21 a podriadeným systémom riadenia automatizovaného zakladačového skladu).