Modernizácia medzinárodného letiska Tribhuvan (systém dohľadu)

  • Názov riešenia: LETVIS Systém na riadenie letovej prevádzky
  • Názov subjektu ICZ, ktorý realizoval: ALES
  • Dátum realizácie: Január 2014 – Marec 2017
  • Lokalita realizácie: Medzinárodné letisko Tribhuvan, Kathmandu, Nepal
  • Zadávateľ: NEC Corporation, Japonsko

ALES poskytol hlavný a záložný civilný systém ATC pre ACC FIR Nepal a APP + TWR Káthmandu. ALES poskytol systémový softvér a služby systému MSDPS (Multi-Surveillance Data Processing System), ATC Simulátor. Rozsah práce pre ALES predstavoval dodávku, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, školenie obsluhujúceho a technického personálu koncového používateľa.