O Skupine ICZ - ICZ Group

O Skupine ICZ

Informácie o Skupine ICZ

Významný dodávateľ informačných technológií a systémový integrátor ponúka širokú paletu služieb od konzultácií cez dodávky informačných systémov až po úplné prevzatie siete do zverenej správy.

Certifikáty

Dokladom profesionálnej trvalej starostlivosti o dodržiavanie štandardov kvality a ďalších záväzných špecificky zameraných noriem sú udelené certifikáty, ktoré ICZ a.s. počas svojej činnosti získala.

Partnerstvá

Partnerstvo je základný stavebný kameň úspechu ICZ na trhu.

 

Ocenenia

Dokladom profesionálnej trvalej starostlivosti o dodržiavanie štandardov kvality a ďalších záväzných špecificky zameraných noriem sú udelené ocenenia, ktoré ICZ a.s. počas svojej činnosti získala.

Členstvá v odborných skupinách

Skupina ICZ je členom odborných asociáciách a udržiava vysokú úroveň kvality služieb prostredníctvom priebežného vzdelávania.