Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

  • Produkty: ICZ e-spis, ICZ eScan
  • Zadávateľ: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
  • Dátum realizácie: 2005
  • Lokalita realizácie: Bojnice, Slovensko
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Po vstupe zákona 395/2002 (Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) do platnosti, zamestnanci riaditeľstva NsP analyzovali tok a typy dokumentov na jednotlivých úsekoch a oddeleniach nemocnice a vytvorili komplexný registratúrny plán a poriadok. Ručné spracovanie záznamov sa začalo riadiť pravidlami registratúrneho poriadku.

V polovici roku 2005 sa vedenie nemocnice rozhodlo nahradiť manuálnu správu registratúry elektronickým systémom. Požiadavkou nemocnice bolo aj zriadenie skenovacieho pracoviska, ktoré by telá dôležitých dokumentov importovalo do systému v elektronickej podobe.

Vedenie NsP v Bojniciach sa rozhodlo pre systém ICZ e-spis od spoločnosti ICZ Slovakia, ktorý podporuje spracovanie a obeh záznamov (doručených aj vlastných) tak, aby každý, kto má potrebné prístupové práva mohol pracovať s elektronickou podobou záznamu. Systém ICZ e-spis zjednodušil vyhľadávanie a prezeranie dokumentov. Na novo vytvorenom skenovacom pracovisku sa používa systém ICZ eSCAN pre dávkové skenovanie dokumentov, ktorý naskenované telá dokumentov importuje priamo k záznamom v systéme ICZ e-spis.

Vlastnosti a výhody:

  • zjednodušenie práce s dokumentmi
  • zabezpečenie kontroly nad dokumentmi a spismi organizácie
  • jednotné užívateľské prostredie pre všetkých užívateľov
  • možnosť pristupovať k dokumentom prostredníctvom internetového portálu

 

O zákazníkovi

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. Je nemocnicou strednej veľkosti, II. typu v slovenskom zdravotníckom prostredí. 16 lôžkových oddelení nemocnice poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre spádovú oblasť cca 140 000 obyvateľov. V nemocnici Bojnice sa  poskytujú aj ďalšie zdravotnícke služby na 8 oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.