Obrana - ICZ Group

Obrana

Riešenie pre moderný a spoľahlivý systém obrany štátu.

Systém velenia a riadenia pozemných síl.

Systém velenia a riadenia vzdušného priestoru je založený na technológii LETVIS a je určený na taktické a prevádzkové použitie.

Špecializovaný nábytok pre dôležité pracoviská s nepretržitou prevádzkou. Ergonomické, funkčné, odolné a prispôsobené tak, aby spĺňali najvyššie nároky každého pracoviska. Dodávané ako súčasť systémov od spoločnosti ALES alebo samostatne.