Dohľadový systém Zabbix

  • Zadávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky
  • Dátum realizácie: Od roku 2015
  • Lokalita realizácie: Česká republika - cca 200 zložiek rezortu spravodlivosti
  • Realizoval: S.ICZ a. s.

Cieľom projektu bolo podporiť systém zákazníka, jeho rozvoj, aktualizácie a školenie obsluhy. Systém slúži na predchádzanie a včasnú detekciu problémov pomocou nasadenia, konfigurácie a parametrizácie dohľadového systému. Zabbix je možné využívať na monitorovanie všetkých dôležitých komponentov ICT prostredia organizácie, ako je: výkon, prevádzkové parametre a dostupnosť systémov, sieťových zariadení, bezagentové sledovanie, sledovanie VMware, sledovanie databáz, webové služby, sledovanie hardvéru, a to všetko pomocou tvorby vlastných sledovacích schém atď.