Elektronická ošetrovateľská dokumentácia v ÚVN Praha

  • Zadávateľ: Ústřední vojenská nemocnice v Praze
  • Lokalita realizácie: Praha, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

V poprednom zdravotníckom zariadení v ČR ICZ implementovala elektronickú ošetrovateľskú dokumentáciu integrovanú s nemocničným informačným systémom vrátane inteligentných mobilných zariadení.