Modernizácia vozidiel delostreleckého prieskumu LOS-M

  • Názov riešenia: Systémy C4ISTAR
  • Názov subjektu ICZ, ktorý realizoval: Delinfo
  • Dátum realizácie: 05/2014 – 9/2016
  • Lokalita realizácie: Jince
  • Zadávateľ: Vojenský technický ústav výzbroje a munície, o.z.

Aplikácia pre špecialistov delostreleckého prieskumu modernizovaného prostriedku LOS-M a prepojenie do ICZ*DELINFOS.