Riešenia na mieru - ICZ Group

Riešenia na mieru

Vďaka skúsenostiam z rozsiahlych projektov, napr. realizácie základných registrov, ktoré sa stali pilierom českého eGovernmentu, dokáže spoločnosť vyvinúť SW riešenie maximálne podporujúce podnikanie akejkoľvek organizácie.

ICT projekty a ich správne riadenie sú zásadným predpokladom úspešnej realizácie požadovaných zmien. A schopnosť realizovať zmeny je tým, čo posilňuje konkurenčnú výhodu každej firmy či organizácie, kultivuje vzťah s klientmi a zlepšuje firemnú atmosféru.

Štúdia vykonateľnosti pre ICT projekty financované z fondov EÚ, informačná koncepcia a stratégia zodpovedajúca legislatívnym požiadavkám, enterprise architektúra, formuláre odboru hlavného architekta.

Spoločnosť disponuje zdrojmi, nástrojmi aj jasnou predstavou o tom, ako by mali IT procesy fungovať. V závislosti od znalosti interného prostredia ich dokáže optimalizovať tak, aby ich prínos spĺňal očakávania zákazníka.

Špecializovaný nábytok pre dôležité pracoviská s nepretržitou prevádzkou. Ergonomické, funkčné, odolné a prispôsobené tak, aby spĺňali najvyššie nároky každého pracoviska. Dodávané ako súčasť systémov od spoločnosti ALES alebo samostatne.