Dodanie letiskového systému ATC pre Letové navigačné služby Azerbajdžanu (AZANS) na letisku Gabala

  • Názov riešenia: LETVIS Systém na riadenie letovej prevádzky
    Konzoly a špeciálna výroba
  • Názov subjektu ICZ, ktorý realizoval: ALES
  • Dátum realizácie: Apríl 2011 – Máj 2012
  • Lokalita realizácie: Medzinárodné letisko Gabala, Azerbajdžan
  • Zadávateľ: Airport and ATC Systems GmbH

ALES poskytol hlavný civilný systém ATC (TWR) vrátane serverov na spracovanie údajov z radarových a prehľadových zdrojov a na spracovanie letových údajov pre AZANS v Gabale. Projekt zahŕňal dve pracovné pozície riadiacich pracovníkov letovej prevádzky vybavených pracovnými stanicami pre zobrazenie radarovej informácie, jedna pracovná pozícia pre operátora letových údajov s displejmi na vstupné údaje, konzoly s kreslami a zariadenia na spracovanie údajov.