Správa informačních systémů

Komplexní služby pokrývající životní cyklus IS a ICT

Provoz informačních systémů je spjat s provozem infrastruktury informačních technologií, zajištěním, monitorováním a vyhodnocováním požadované dostupnosti, spolehlivosti a výkonosti  a také s řešením změnových požadavků.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Dnes si již neumíme představit, že by mohla existovat úspěšná organizace, která by nevyužívala pro podporu své činnosti informační systémy. Na informační systémy jsou proto pochopitelně kladeny vysoké nároky. Musí umožnit plnit organizacím definované cíle a uživatelům zvyšovat flexibilitu a efektivitu činností. K tomu nutně vyžadují správně navrženou a pečlivě spravovanou a provozovanou infrastrukturu informačních technologií, ať už se jedná o interní, cloudové nebo hybridní řešení. Organizace, které se chtějí soustředit na své primární úkoly, volí zajištění správy informačních systémů a provozu infrastruktury informačních technologií pomocí služby.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Správa informačních systémů zajistí provozní dostupnost informačních systémů a infrastruktury informačních technologií dle definovaných požadavků a SLA. Poskytne provozní podporu správcům a uživatelům pomocí definovaných procesů a rozhraní. Rozsah nabízených služeb je velmi široký a variabilní. Vždy záleží na potřebách, požadavcích a prioritách organizace, zda mimo zabezpečení základního chodu informačního systému patří k jejím prioritám i provozní a bezpečnostní monitoring a dohled, podpora vzdělávání uživatelů, optimalizace infrastruktury, řešení v oblasti správy identit či PKI, integrace on-premise a cloudových služeb či bezpečnost dat a mobilních zařízení.

Další informace, shrnutí

Přístup, jakým jsou služby z oblasti správy informačních systémů poskytovány, musí dávat širší smysl. Cílem je zavedení a podpora takových provozně bezpečnostních mechanizmů, aby bylo docíleno kvalitativní povýšení provozní spolehlivosti informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat a to při poskytování efektivních a flexibilních služeb pro koncové uživatele. Způsoby a cesty, jak takového stavu docílit, jsou navrhovány, optimalizovány a ověřovány realizací projektů v oblasti správy informačních systémů u veřejných i komerčních organizací řadu let.

Výpis produktů

Důvěryhodná výpočetní základna

Monitoring systémů

Microsoft Active Directory

 

MS Azure a Office 365

 

 

Návrh a implementace PKI

 

Správa MS Exchange

 

Vzdálený přístup

 

Hardening VMware vSphere

 

Reference

Dohledový systém Zabbix

Systém slouží k předcházení a včasnému detekování problémů pomocí nasazení, konfigurace a parametrizace dohledového systému.

Vzdělávací a infomační centrum (VIC): E-elearning

Projekt VIC byl původně vytvořen pro potřeby a splnění požadavků vyplývajících ze zákona o ochraně utajovaných informací a informační způsobilosti, v oblasti vzdělávání a pravidelného proškolování více jak 3900 uživatelů.

Důvěryhodná výpočetní základna (DVZ)

Cílem projektu bylo vybudování jednotné bezpečné platformy pro provoz informačních systémů zajišťující bezpečnostní funkce, vysokou provozní spolehlivost a řízení přístupu k aktivům.
Na základě filtrů reference nenalezeny.