Dobročinnost

Od svých počátků podporuje Skupina ICZ rozmanité společensky prospěšné aktivity – charitativní, kulturní či vzdělávací. Za dobu existence ICZ se souhrnně jedná o miliony korun, jež byly na dobročinné a společensky prospěšné účely poskytnuty a celková částka je skutečně vysoká. Aby ICZ mohla dané aktivity vyvíjet systematicky, založila NADAČNÍ FOND ICZ.

Primárním posláním NADAČNÍHO FONDU ICZ je podpora charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů, jako jsou např. pomoc zdravotně postiženým osobám a zvláště dětem, podpora rozvoje kultury, vědy a vzdělávání apod. Vytvořením fondu se Skupina zařadila mezi nejvyspělejší společensky odpovědné podnikatelské subjekty v rámci České republiky i Evropské unie.

Skupina ICZ a Nadační fond je dlouholetým partnerem českého PEN klubu a i v letošním roce byl hlavním sponzorem Ceny Karla Čapka. V  roce 2021 se Nadační fond rozhodl finančně podpořit i řadu dalších subjektů, mimo jiné Nadační fond Gymnázia Kutná Hora. Fond byl založen v roce 1998 a jeho hlavním posláním je zajišťovat a udržovat nadstandardní vybavení školy nebo také umožnit studentům, jejichž rodiny se ocitnou ve finančně méně komfortní situaci, účast na školních akcích.

Na počátku roku 2021 byl také spuštěn Program firemního dobrovolnictví, který je realizován ve spolupráci se spolkem BpS – Byznys pro společnost. Principem programu je dobrovolná pomoc tam, kde je zrovna potřeba. Zaměstnancům, kteří nabídli svoji pomoc jako dobrovolníci v některé neziskové organizaci, byl poskytnut den volna, pojištění během této aktivity a zajištění veškeré potřebné organizace. Zaměstnanci pomáhali jak v terénu, např. při Dnu země či dalších venkovních pracích, tak i z domova při rukodělných aktivitách.

Nadační fond ICZ – výroční zpráva 2021

Aktuality z oblasti

Výsledky Programu firemního dobrovolnictví v roce 2021

Máme za sebou první celý rok fungování Programu firemního dobrovolnictví, který realizujeme ve spolupráci se spolkem BpS – Byznys pro společnost z.s. a který tímto rozšiřuje společensky prospěšné aktivity Skupiny ICZ. Principem programu je dobrovolná pomoc tam,...

Skupina ICZ sponzorem Ceny Karla Čapka

Skupina ICZ a její Nadační fond podporuje českou kulturu a literaturu a je proto dlouholetým partnerem českého PEN klubu. Je nám velkou ctí být hlavním sponzorem Ceny Karla Čapka pro rok 2022, kterou obdržel spisovatel Jaroslav Rudiš jednomyslným rozhodnutím odborné...

Skupina ICZ spustila program firemního dobrovolnictví

V polovině března jsme ve spolupráci se spolkem BpS – Byznys pro společnost z.s. spustili nový program firemního dobrovolnictví. Jde o další krok společenské odpovědnosti Skupiny ICZ, která od svých počátků podporuje rozmanité společensky prospěšné aktivity....

Skupina ICZ se snaží pomoci zdravotníkům

Aktuální mimořádná opatření Vlády České republiky bezprostředně narušují osobní a současně tedy i pracovní život. Pokud je to alespoň trochu možné a situace to dovoluje, měli by lidé a zároveň firmy zůstat u toho, co běžně dělají. Proto jsme jako IT firma přemýšleli,...