Dobročinnost - ICZ Group

Dobročinnost

Od svých počátků podporuje Skupina ICZ rozmanité společensky prospěšné aktivity – charitativní, kulturní či vzdělávací. Za dobu existence ICZ se souhrnně jedná o miliony korun, jež byly na dobročinné a společensky prospěšné účely poskytnuty a celková částka je skutečně vysoká. V roce 2013 se ICZ dokonce za svou činnost stala jedním ze tří finalistů Ceny VIA BONA za filantropii. Aby ICZ mohla dané aktivity vyvíjet systematicky, vytvořila v roce 2016 NADAČNÍ FOND ICZ.

Nejvýznamnějším počinem byla a je každoroční dobročinná aukce ArtForum. Pořádá se již od roku 1998 a její výtěžek byl v průběhu let předán různým subjektům z oblasti zdravotnictví a sociální péče. ICZ je však také dlouholetým partnerem českého PEN Klubu, každoročním partnerem vybraných hudebních, divadelních, filmových nebo literárních přehlídek a festivalů, ale také některých škol a vzdělávacích středisek.

Primárním posláním NADAČNÍHO FONDU ICZ je podpora charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů, jako jsou např. pomoc zdravotně postiženým osobám a zvláště dětem, podpora rozvoje kultury, vědy a vzdělávání apod. Vytvořením NADAČNÍHO FONDU ICZ se Skupina zařadila mezi nejvyspělejší společensky odpovědné podnikatelské subjekty v rámci České republiky i Evropské unie.

Nadační fond ICZ – výroční zpráva 2018

Aktuality z oblasti

Účast ICZ na akci Chodíme s Asistencí

Na konci května proběhl další ročník oblíbené akce s názvem „Chodíme s Asistencí“, kterou pořádá organizace Asistence o.p.s. Na letošním ročníku reprezentovala Skupinu ICZ sekce Infrastruktura, která vyslala pětičlenný tým. Ten nejenom hájil naše barvy, ale také si na...

Darování krve

Skupina ICZ se již delší dobu věnuje dobročinné aktivitě. Jako velká firma prostřednictvím projektů jako jsou benefiční aukce či sponzoring charitativních akcí i prostě jako skupina lidí, která se snaží být prospěšná. Jednou z těchto aktivit v poslední době bylo...