Dobročinnost - ICZ Group

Dobročinnost

Od svých počátků podporuje Skupina ICZ rozmanité společensky prospěšné aktivity – charitativní, kulturní či vzdělávací. Za dobu existence ICZ se souhrnně jedná o miliony korun, jež byly na dobročinné a společensky prospěšné účely poskytnuty a celková částka je skutečně vysoká. V roce 2013 se ICZ dokonce za svou činnost stala jedním ze tří finalistů Ceny VIA BONA za filantropii. Aby ICZ mohla dané aktivity vyvíjet systematicky, vytvořila v roce 2016 NADAČNÍ FOND ICZ.

Nejvýznamnějším počinem byla a je každoroční dobročinná aukce ArtForum. Pořádá se již od roku 1998 a její výtěžek byl v průběhu let předán různým subjektům z oblasti zdravotnictví a sociální péče. ICZ je však také dlouholetým partnerem českého PEN Klubu, každoročním partnerem vybraných hudebních, divadelních, filmových nebo literárních přehlídek a festivalů, ale také některých škol a vzdělávacích středisek.

Primárním posláním NADAČNÍHO FONDU ICZ je podpora charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů, jako jsou např. pomoc zdravotně postiženým osobám a zvláště dětem, podpora rozvoje kultury, vědy a vzdělávání apod. Vytvořením NADAČNÍHO FONDU ICZ se Skupina zařadila mezi nejvyspělejší společensky odpovědné podnikatelské subjekty v rámci České republiky i Evropské unie.

Nadační fond ICZ – výroční zpráva 2019

Aktuality z oblasti

Skupina ICZ spustila program firemního dobrovolnictví

V polovině března jsme ve spolupráci se spolkem BpS – Byznys pro společnost z.s. spustili nový program firemního dobrovolnictví. Jde o další krok společenské odpovědnosti Skupiny ICZ, která od svých počátků podporuje rozmanité společensky prospěšné aktivity....

Skupina ICZ se snaží pomoci zdravotníkům

Aktuální mimořádná opatření Vlády České republiky bezprostředně narušují osobní a současně tedy i pracovní život. Pokud je to alespoň trochu možné a situace to dovoluje, měli by lidé a zároveň firmy zůstat u toho, co běžně dělají. Proto jsme jako IT firma přemýšleli,...

Příměstský tábor Jonášova spolku za podpory Nadačního fondu ICZ

Nadační fond ICZ se v letošním roce rozhodl podpořit dobrovolnickou organizaci Jonášův spolek, která sdružuje už 20 rodin z Moravskoslezského kraje, jež se potýkají s různými typy postižení u svých dětí. Spolek založili pečující rodiče Silvie a Marcel Koneční (na...

Nadační fond ICZ podpořil projekt „Běháme s těmi, co sami nemohou”

Jedním ze subjektů, které se v letošním roce rozhodl podpořit Nadační fond ICZ, je charitativní občanské sdružení RWTTC – Running With Those That Can’t. Projekt Běháme s těmi, kteří sami nemohou, což je český ekvivalent názvu sdružení, založili studenti 3. lékařské...