Bezpečnost - ICZ Group

Bezpečnost

Vzhledem ke zvyšující se závislosti pracovních i ostatních každodenních činností na informačních technologiích se zabezpečení informačních systémů stává nezbytnou součástí každodenního života.

Vzhledem ke zvyšující se závislosti pracovních i ostatních každodenních činností na informačních technologiích se zabezpečení informačních systémů stává nezbytnou součástí každodenního života.

Dříve samostatné počítače, dnes rozsáhlé počítačové sítě. Dříve zcela uzavřené, dnes bezpečně propojené. To jsou dnešní moderní certifikované informační systémy určené pro zpracování utajovaných informací.

Provoz informačních systémů je spjat s provozem infrastruktury informačních technologií, zajištěním, monitorováním a vyhodnocováním požadované dostupnosti, spolehlivosti a výkonosti  a také s řešením změnových požadavků.