Certifikáty kvality - ICZ Group

Certifikáty kvality

Ve Skupině ICZ je kladen velký důraz na zvyšování kvality a bezpečnosti nabízených služeb a řešení. Jedním ze způsobů, jak zabezpečit vysokou kvalitu poskytovaných služeb, je zavádění certifikovaných systémů řízení. Certifikace systémů poskytuje nejen jistotu efektivního a bezpečného fungování procesů v organizaci, ale je i konkurenční výhodou při získávání zakázek ve státní správě.

Skupina ICZ je držitelem těchto certifikátů a osvědčení:

Certifikát ISO 9001 – Systém managementu kvality

Certifikát ISO 13485 – Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvalityCERT_MD_ICZ_cz_OP

Certifikát ISO 14001 – Systém environmentálního managementu

Certifikát ISO 20000 – Management služeb informačních technologií

Systémy managementu bezpečnosti informací Certifikát ISO 27001

Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě – Osvědčení ČOS 051622 (AQAP 2110)

Osvědčení ČOS 051651 (AQAP 2210) – Požadavky NATO pro ověřování kvality softwaru

Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu ČR (NBÚ) na stupeň utajení  TAJNÉ / PŘÍSNĚ TAJNÉ