Intralogistika a výroba

Pro zvyšování výkonnosti výrobních a logistických procesů je důležitá jak znalost jejich skutečného průběhu, tak schopnost tento průběh aktivně měnit a optimalizovat. Zajištění těchto požadavků je úlohou specializovaných informačních řešení společnosti ICZ – řešení pro řízení skladových procesů a podnikové intralogistiky a řešení pro sběr a vyhodnocování výrobních dat. Kromě toho vám rádi pomůžeme s optimalizací stávajících či návrhem nově vznikajících skladových provozů.

Neustále se zvyšující požadavky na kvalitu, rychlost a bezchybnost dodávek materiálu, polotovarů či výrobků mohou být plněny jen prostřednictvím kvalitních řešení poskytující plnou provozní podporu. Díky vlastnímu vývoji jsou řešení přizpůsobena konkrétním procesům a jejich specifikům.

Výrobní zařízení produkují každý den kromě výrobků i data, která mohou být po správném vyhodnocení kvalitním zdrojem informací. Díky novým technologiím je možné i starý stroj napojit na podnikovou síť a získat tak ucelenější pohled na celou výrobní liku.

Video o řešení ICZ pro oblast logistiky a výroby

Povolit všechny cookies

Další informace o logistických řešeních naleznete na stránce