Zdravotnictví

Řešení ICZ se snaží modernizovat, optimalizovat a zlidšťovat procesy ve zdravotnictví. ICZ pomáhá vytvářet bezpečnější, kvalitnější a dostupnější zdravotní péči na všech stupních. Poskytujeme řešení a služby pro národní zdravotnický systém, nemocnice, zdravotní pojišťovny, výzkumná pracoviště i orgány státní správy a samosprávy.

ICZ patří mezi přední dodavatele na trhu řešení pro zdravotnická zařízení. Nemocniční informační systémy ICZ denně pomáhají zabezpečit provoz desítek nemocnic v rámci České republiky i v Evropě. Podporuje komplexní provoz všech klinických pracovišť v libovolně velkém zdravotnickém zařízení včetně podpory elektronické ošetřovatelské dokumentace.

ICZ jako jediný subjekt v ČR nabízí komplexní a vzájemně provázané řešení podporující řízení poskytování zdravotní péče. Řešení ICZ podporuje plánování, řízení a vyhodnocování kvality zdravotní péče, vytěžování dat, ekonomické a kvalitativní řízení péče na úrovni zdravotnických zařízení, krajů i celostátní úrovni.

Řešení představuje komplexní podporu celoústavní racionální lékové politiky
s důrazem na bezpečné podání léčiv a optimalizaci ekonomických faktorů. ICZ nabízí komplexní řešení od softwarových komponent, přes integraci produkčních systémů až po inteligentní mobilní zařízení.

Řešení umožňující částečný nebo úplný bezpapírový provoz zdravotnického zařízení plně kompatibilní s legislativou, včetně komplexní dlouhodobé digitální archivace a skartace. Řešení podporující požadavky GDPR.

ICZ je přední dodavatel řešení pro zpracování obrazové dokumentace ve zdravotnictví. Nová generace řešení ICZ AMIS*PACS FlexServer G2 a DICOM prohlížeč nové generace představuje komplexní a škálovatelné řešení pro prohlížení, správu, akvizici, distribuci i archivaci obrazové dokumentace.

ICZ poskytuje komplexní řešení problematiky GDPR pro zdravotnická zařízení, které zahrnuje softwarová řešení, konzultační služby i svěřenou správu Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Řešení pro rychlé, bezpečné a spolehlivé předávání dat ve zdravotnictví. Řešení pro kraje, holdingy, národní i přeshraniční interoperabilitu. ICZ nabízí konzultační služby, vývoj řešení i jejich provozování. Disponuje zkušenostmi s národními i mezinárodními projekty interoperability ve zdravotnictví.

ICZ zajišťuje provoz 30 klíčových aplikací Ministerstva zdravotnictví ČR. ICZ disponuje praktickými zkušenostmi s návrhem, vývojem, implementací a správou individuálních, škálovatelných a robustních řešení pro národní nebo krajské zdravotnictví.

Informační systém pokrývá potřeby zpracování údajů ve všech oblastech činností transfúzní stanice.

Řešení pro podporu vykazování zdravotní péče jsou určena především osobám, zodpovědným za kódování pro potřeby vykazování zdravotní péče. Plošným využitím aplikací Pomocník pro vykazování diagnóz či Asistent vykazování AV(D) lze zásadně změnit přístup k vykazování zdravotní péče. V případě celoinstitucionálního nasazení mohou aplikaci samozřejmě využít i kliničtí pracovníci pro správné kódování dokumentace. Asistent vykazování AV(D) je zároveň rychlým nástrojem pro provádění auditů kódování.