Veřejná správa Archives - ICZ Group

Veřejná správa

Elektronické služby monitoringu obviněných a odsouzených osob

Elektronické služby monitoringu obviněných a odsouzených osob (ESMO) představují inovativní službu umožňující flexibilnější udělování alternativních trestů (například domácího vězení).

Integrovaný IS pro zabezpečení poskytování elektronických služeb

Jako jeden ze subdodavatelů se společnost ICZ Slovakia podílela na projektu vybudování rezortního centra sdílených služeb.

Elektronická sbírka zákonů (SLOV-LEX)

Elektronická sbírka zákonů (SLOV-LEX) je klíčovou komponentou, jejímž posláním je zefektivnění a modernizace tvorby právních předpisů a zlepšování využíváním zdrojů právních předpisů.

Dodávka řešení porovnávacího datového zdroje

V souladu s výsledným popisem předmětu zakázky vytvořeným v rámci procesu soutěžního dialogu IT služby pro e-Justice bylo nevyhnutelnou součástí vytvoření elektronické sbírky zákonů v elektronické podobě a také vytvoření samotného elektronického obsahu právních předpisů.

Dodávka hardwarového vybavení

V souvislosti s modernizací IKT dodala společnost ICZ Slovakia hardwarové vybavení pro všechna pracoviště ÚPSVaR v rámci Slovenské republiky.

Elektronické služby Úřadu průmyslového vlastnictví

zpřístupňují kompletní komunikaci mezi úřadem a konečným příjemcem služby v plnohodnotné elektronické komunikaci a aplikují legislativní zrovnoprávnění papírové a elektronické komunikace.

Elektronický oběh písemností

Podporuje celý životní cyklus dokumentu v rámci organizace Ministerstva obrany SR.

Zefektivnění řízení služeb pro veřejný podnik Komunalno Brčko

Cílem projektu, jehož příjemcem byl veřejný podnik Komunalno Brčko, bylo implementovat moderní technologické řešení pro zvýšení efektivity řízení a realizace služeb údržby a odstraňování poruch místní elektrické a vodovodní distribuční sítě.

Zvýšení bezpečnosti při odstraňování min v okrese Brčko

Cílem projektu pro odminovací tým v okresu Brčko v Bosně a Hercegovině byla modernizace technologické infrastruktury, snížení rizik a zvýšení bezpečnosti odminovacích prací realizovaných přímo v terénu.

Elektronický systém pro vyhrazené parkování

S cílem umožnit občanům komunikovat s úřadem prostřednictvím internetu a podávat žádosti bez nutnosti přímého fyzického kontaktu s úřadem implementovala společnost ICZ Slovakia na městském úřadě formulářové řešení iPoint.
Na základě filtrů reference nenalezeny.