Zefektivnění řízení služeb pro veřejný podnik Komunalno Brčko

  • Zadavatel: JP Komunalno Brčko d.o.o.
  • Datum realizace: 2008 - 2009
  • Lokalita realizace: okres Brčko, Bosna a Hercegovina
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cílem projektu, jehož příjemcem byl veřejný podnik Komunalno Brčko, bylo implementovat moderní technologické řešení pro zvýšení efektivity řízení a realizace služeb údržby a odstraňování poruch místní elektrické a vodovodní distribuční sítě.
Řešení se skládalo z implementace technologické podpory centrálního dispečinku podniku JP Komunalno Brčko jako prvotního příjemce informace o vzniku poruchy nebo nehody vyžadující zásah poruchové služby a současně subjektu vydávajícího pracovní příkazy jednotlivým pracovníkům poruchové služby. Součástí řešení byla i technologická podpora mobilní jednotky, která automatizovaně přijímá dispečinkem vydaný optimalizovaný pracovní příkaz, realizuje ho a zpětně nahlásí stav nehody po zásahu.
Dodané technicko-technologické řešení Mobile Field Force pokrývá svými funkcemi všechny uvedené požadavky a je založeno na dispečerském řízení prací v terénu. Všechny práce realizované v terénu mohou být touto komunikační technologií nové generace zaznamenávané s časovým razítkem, stavem a polohou poruchové služby v terénu a tyto informace se okamžitě (nebo i zpětně) zobrazují v dodaných mapových podkladech nebo v dalších připojených systémech (např. GIS).
Realizací uvedeného řešení bylo dosaženo rychlejšího předávání informací o vzniku poruch nebo mimořádných situací od okamžiku nahlášení poruchy až po vyslání poruchové služby na místo nehody s podporou přesné lokalizace místa a činnosti, kterou je nutné zabezpečit.
Projekt byl realizován v rámci výzvy Slovenské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (SAMRS) a financován z prostředků grantu slovenské rozvojové pomoci SlovakAid.