Elektronické služby monitoringu obviněných a odsouzených osob

  • Zadavatel: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Datum realizace: 2014 - 2015
  • Lokalita realizace: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Elektronické služby monitoringu obviněných a odsouzených osob (ESMO) představují inovativní službu umožňující flexibilnější udělování alternativních trestů (například domácího vězení). Cílem projektu ESMO bylo kromě zavedení samotné možnosti elektronického monitoringu osob i vybudování integrovaného informačního systému probační a mediační služby (IS PMS).
IS PMS je komplexní informační systém agendy probace a mediace s integrovaným elektronickým systémem monitoringu osob. V jediném uživatelském prostředí umožňuje pracovníkům probační a mediační služby spravovat agendu případů a spisů a současně pracovat s režimem kontroly osoby, které byl soudem uložen trest nebo omezení kontrolované prostřednictvím elektronického monitorování. Systém přímo integruje všechny standardní způsoby elektronického monitoringu pro:
•    trest domácího vězení,
•    zákaz pobytu a pohybu,
•    zákaz přiblížení se,
•    zákaz požívaní alkoholu,
•    hlasové ověření přítomnosti.
Systém poskytuje programové vybavení pro dispečerské pracoviště monitorovacího systému, které realizuje sběr údajů zasílaných do systému z monitorovacích zařízení v terénu, logiku jejich vyhodnocení a podporu zpracování vzniklých stavů.
Ve slovenských podmínkách systém vytvořil prostor pro to, aby se alternativní tresty, které jsou součástí platného právního řádu, mohly i prakticky vykonávat. Rezort spravedlnosti získal řešení, které snižuje náklady související s péčí o odsouzené, pro které je alternativní trest přiměřenější a současně má pozitivní dopady na sociální status odsouzeného v porovnání s umístěním odsouzeného ve věznici.
V roce 2015 byl projekt Elektronické služby monitoringu obviněných a odsouzených osob oceněn v rámci soutěže Cena ITAPA 3. místem v kategorii Zlepšování procesů.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím operačního programu Informatizace společnosti.