Modernizace vozidla chemického průzkumu Land Rover RCHM

  • Název řešení: Systémy C4ISTAR
  • Název subjektu ICZ co realizoval: Delinfo
  • Datum realizace: 06/2015 – 12/2017
  • Lokalita realizace: Brno
  • Zadavatel: Vojenský výzkumný ústav, s.p.

Vývoj uživatelského software hlavního počítače a informačního panelu prototypu modernizovaného vozidla Land Rover RCHM, napojení a kompatibilita s IS VŘ PozS, včetně  uživatelské dokumentace.