CEBIS - informační systém na míru zákazníka - ICZ Group

CEBIS – informační systém na míru zákazníka

 • Zadavatel: Česká exportní banka

Informační systém CEBIS je používán k přípravě a schvalování obchodních případů založených na bankovních produktech (úvěry, záruky, odkoupené pohledávky, úvěrové kluby a syndikáty z pohledu účastníka i agenta). Podpora systému v těchto procesech zahrnuje všechny fáze obchodních případů od evidence potenciálních příležitostí až po modelování bankovních produktů, jejich finančních toků, schvalování návrhů smluv a návazně na to i monitoring plnění následných podmínek a kovenant.  Systém rovněž podporuje i procesy přípravy a schvalování změn uskutečněných obchodů. Součástí systému je podpora vykazování v návaznosti na regulativní opatření (Anacredit, CEÚ, RIAD, ISRS, AML, GDPR).

Funkce systému jsou s výhodou používány v neklientských agendách, zajišťujících podporu interních procesů v oblastech jako např. interní požadavky nákupu (IPN), plánování výdajů (FOP), Soudní spory.

Celkový rozsah působnosti CEBIS

 • Podpora přípravy a schvalování obchodních případů založených na bankovních produktech, včetně modelování finančních toků těchto produktů
 • Správa související dokumentace zahrnující její přípravu, automatické generování, připomínkování a schvalování v rámci organizace
 • Monitoring plnění následných podmínek uskutečněných obchodů
 • Podpora přípravy a schvalování změn již uskutečněných obchodů
 • Podpora vykazování v návaznosti na regulativní opatření (Anacredit, CEÚ, RIAD, ISRS)
 • Podpora neklientských agend
  • Evidence provozních smluv
  • Správa interních požadavků nákupu (IPN) a plánování výdajů (FOP)
  • Evidence soudní sporů

Podpora hlavního obchodního procesu

Evidence žádostí a žadatelů (správa, vyhodnocení)

 • Evidence obchodních příležitostí a potenciálních klientů
 • Vyhodnocení žádostí, identifikace potenciálních produktů a návrh struktury obchodních případů
 • Vyhodnocení rizik (identifikace subjektů, ekonomicky spjaté skupiny, kontrola AML, sankční seznamy, ratingy, předměty financování)

Schvalovací procesy (návrhy schvalování nových úvěrových případů a restrukturalizací)

 • Příprava podkladů pro navržené způsoby financování
 • Modelování produktů obchodního případu
 • Připomínkování a schvalování smluvní dokumentace
 • Řízení obchodních týmů a předávání obchodního případu v rámci organizace

Monitoring a řízení (vykazování, plnění následných podmínek)

 • Sledování vybraných aktivit obchodního případu ve vztahu k plnění uzavřených smluv
 • Podpora správy a řízení rizikových pohledávek
 • Vykazování v návaznosti na regulatorní požadavky
 • Podpora auditu obchodních případů a souvisejících aktivit
 • Periodické kontroly v návaznosti na regulativy v oblastech AML, sankčních seznamů a ekonomicky spjatých skupin