Systém LETVIS pro řízení letového provozu - ICZ Group

Systém LETVIS pro řízení letového provozu

Modulový ATM systém přizpůsobený potřebám klienta

Systém LETVIS podporuje operace řízení a plánování letového provozu v oblastním středisku řízení (ACC), v přibližovacím středisku (APP) a letové řídící věži (TWR) na jakékoli úrovni letově provozních služeb a odborné přípravy poskytované v civilních, vojenských a společných operacích.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Systém LETVIS uspokojí nejrůznější požadavky klienta:

LETVIS je možné použít v novém nebo stávajícím oblastním středisku pro řízení letového provozu (ACC); k řízení letového provozu na letišti v přibližovacím středisku (APP) a letištní věži (TWR); pro ACC, APP nebo TWR záložní systém umístěný na libovolném místě; ve školících střediscích pro simulátor řízení letového provozu; pro přehledovou datovou síť; ke sledování přehledových dat z mnoha zdrojů; pátrací a záchranné operace; a související činnosti.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Systém LETVIS je navržen a certifikován jako modulový, flexibilní a konfigurovatelný pro libovolnou velikost a funkčnost systému řízení letového provozu.

LETVIS integruje řešení pro efektivní kontrolu vzdušného prostoru, spolehlivou detekci konfliktů, lepší interoperabilitu, upozornění a varování, fúzi přehledových dat z mnoha zdrojů a řízení vzdušného prostoru. Provozní výhody zahrnují optimalizované náklady v průběhu životního cyklu systému a vysokou spolehlivost z hlediska kontinuity provozu.

Klienti se mohou spolehnout na plnou zákaznickou podporu, poradenské služby a školení.

Další informace, shrnutí

Systém LETVIS pro řízení letového provozu je navržen tak, aby efektivně řídil vzdušný prostor.

LETVIS ATM systémy a ATC simulátory jsou v provozu v Evropě, Asii, na Středním východě a v Africe, a jsou v souladu s mezinárodními a evropskými normami.

ALES dbá na neustálé zlepšování a LETVIS implementuje nové koncepty. LETVIS je ideální řešení pro hlavní systém na letišti s méně frekventovaným provozem a pro záložní systém na rušném mezinárodním letišti.

Výpis produktů

ATC/ATM systém pro oblastní středisko řízení

ATC/ATM systém pro letiště

ATC Training Simulator

 

ATC Training Management Instructor

Controller WorkStation

Multi-Source Tracking

Flight Data Processing

Flight Data Display

Air Traffic Control Tools

Universal Radar Data Interface

Objective Recording System

Technical Control and Monitoring

Reference

Modernizace ATC systému na letišti Fudžajra

ALES poskytl hlavní civilní systém ATC (APP + TWR) pro mezinárodní letiště Fudžajra.

Přemístění a modifikace stávajícího systému LETVIS ATM ACC / APP z Kutaisi (Kopitnari) do Tbilisi s použitím dodatečně dodaného hardwaru a softwaru

ALES demontoval ATC systém LETVIS-GK ACC instalovaný na věži mezinárodního letiště v Kutaisi a nainstaloval ho v řídicí věži mezinárodního letiště v Tbilisi, rozšířil stávající konfiguraci včetně nového Play-Back a integrace kanálů OLDI a ADS-B, také nákup nového hardwaru a softwaru.

Záložní ATM Systém LETVIS pro stav nouze v ACC Tbilisi a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi

ALES poskytl záložní civilní systém ATC pro použití ve stavu nouze v oblastním středisku řízení FIR Gruzie a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi. Dodávaný systém zahrnoval zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a zpracování letových údajů. Společnost ALES dodala jako součást projektu 7 kusů konzol pro ACC.

Modernizace mezinárodního letiště Tribhuvan (systém dohledu)

ALES poskytl hlavní a záložní civilní systém ATC pro ACC FIR Nepal a APP + TWR Káthmándú. ALES poskytl systémový software a služby systému MSDPS (Multi-Surveillance Data Processing System), ATC Simulátor. Rozsah práce pro ALES byl dodávka, instalace, uvedení do provozu, školení obsluhujícího a technického personálu koncového uživatele.

LETVIS TWR ATC Systém pro letiště Kutaisi (Kopitnari)

ALES poskytl systém LETVIS ATC (APP + TWR) pro letiště Kutaisi (Kopitnari) včetně zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a pro zpracování letových údajů. Projekt zahrnoval dodávku 7 kusů konzol pro TWR. Rozsah práce zahrnoval dodávku zařízení, instalaci a školení.

Projekt na zlepšení bezpečnostních systémů letiště v Bangladéšské lidové republice, LOT – 1: Letecké bezpečnostní vybavení

ALES poskytl hlavní ATC systém pro letiště Čattagrám, ATC SIM (Tower SIM) v Dháce. Rozsah práce pro ALES byl dodávka, instalace, uvedení do provozu, školení obsluhujícího a technického personálu koncového uživatele.

Dodání letištního systému ATC pro Letové navigační služby Ázerbájdžánu (AZANS) na letišti Gabala

ALES poskytl hlavní civilní systém ATC (TWR) včetně serverů pro zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a pro zpracování letových údajů pro AZANS v Gabale.

Modernizace simulátoru řízení letového provozu a jeho rozšíření o Mode-S

ALES poskytl modernizaci celého vojenského simulátoru řízení letového provozu a dodal nové konzoly ATC.

Konzoly pro HungaroControl

ALES vyrobil a instaloval 136 ks ACC konzol, 34 konzol CRDS a 5 TWR konzol.

Konzoly pro Sakaeronavigatsia

ALES vyrobil a instaloval 7 ks ACC konzol a 7 ks TWR konzol.
Na základě filtrů reference nenalezeny.