Systém LETVIS pre riadenie letovej prevádzky - ICZ Group

Systém LETVIS pre riadenie letovej prevádzky

Modulový ATM systém prispôsobený potrebám klienta

Systém LETVIS podporuje operácie riadenia a plánovania letovej prevádzky v oblastnom stredisku riadenia (ACC), v približovacom stredisku (APP) a letiskovej riadiacej veži (TWR) na akejkoľvek úrovni letových prevádzkových služieb a odbornej prípravy poskytovanej v civilných, vojenských a spoločných operáciách.

Zameranie / účel riešenia, pre koho je vhodné

Systém LETVIS uspokojí rôzne požiadavky klienta:

LETVIS je možné použiť v novom alebo existujúcom oblastnom stredisku pre riadenie letovej prevádzky (ACC); na riadenie letovej prevádzky na letisku v približovacom stredisku (APP) a letiskovej veži (TWR); pre ACC, APP alebo TWR záložný system umiestnený na ľubovoľnom mieste; v školiacich strediskách pre simulátor riadenia letovej prevádzky; pre prehľadovú dátovú sieť; pre sledovanie prehľadových dát z mnohých zdrojov; pátracie a záchranné operácie; a súvisiace činnosti.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnosť riešenia

Systém LETVIS je navrhnutý a osvedčený ako modulový, flexibilný a konfigurovateľný pre ľubovoľnú veľkosť a funkčnosť systému riadenia letovej prevádzky.

LETVIS integruje riešenia pre efektívnu kontrolu vzdušného priestoru, spoľahlivú detekciu konfliktov, lepšiu interoperabilitu, upozornenia a varovania, fúziu prehľadových dát z mnohých zdrojov a riadenie vzdušného priestoru. Prevádzkové výhody zahŕňajú optimalizované náklady počas životného cyklu systému a vysokú spoľahlivosť pre kontinuitu prevádzky.

Klienti sa môžu spoľahnúť na plnú zákaznícku podporu, poradenské služby a školenia

Ďalšie informácie, zhrnutie

Systém LETVIS pre riadenie letovej prevádzky je navrhnutý tak, aby efektívne riadil vzdušný priestor.

LETVIS ATM systémy a ATC simulátory sú v prevádzke v Európe, Ázii, na Strednom východe a v Afrike, a sú v súlade s medzinárodnými a európskymi normami. ALES dbá na neustále zlepšovanie a LETVIS implementuje nové koncepty.

LETVIS je ideálne riešenie pre hlavný systém na letisku s menej frekventovanou premávkou a pre záložný systém na rušnom medzinárodnom letisku.

Výpis produktov

ATC/ATM systém pre oblastné stredisko riadenia

ATC/ATM systém pre letisko

ATC Training Simulator

ATC Training Management Instructor

Pseudo-Pilot

Controller WorkStation

Multi-Source Tracking

Flight Data Processing

Flight Data Display

Air Traffic Control Tools

Universal Radar Data Interface

Objective Recording System

Archiving

Replay

Technical Control and Monitoring

Referencie

Rozšírenie terminálu na Kamuzu International Airport

ALES dodal hlavný civilný systém ATC pre Kamuzu International Airport, Lilongwe, Malawi. ALES dodal systémový softvér a služby systému MSDPS (Multi-Surveillance Data Processing System) a ATC Simulátor. Rozsah práce pre ALES predstavoval dodávku, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, školenie obsluhujúceho a technického personálu koncového používateľa.

Konzoly pre HungaroControl

ALES vyrobil a inštaloval 136 ks ACC konzol, 34 konzol CRDS a 5 TWR konzol.

Konzoly pre Sakaeronavigatsia

ALES vyrobil a inštaloval 7 ks ACC konzol, a 7 ks TWR konzol.

Modernizácia ATC systému na letisku Fujairah

ALES poskytol hlavný civilný systém ATC (APP + TWR) pre medzinárodné letisko Fujairah.

Premiestnenie a modifikácia systému LETVIS ATM ACC / APP z Kutaisi do Tbilisi

ALES demontoval ATC systém LETVIS-GK ACC inštalovaný na veži medzinárodného letiska Kopitnari v Kutaisi a nainštaloval ho v riadiacej veži medzinárodného letiska v Tbilisi.

Záložný ATM Systém LETVIS pre stav núdze v ACC Tbilisi a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi

ALES poskytol záložný civilný systém ATC pre použitie v stave núdze v oblastním stredisku riadenia FIR Gruzínsko a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi.

Modernizácia medzinárodného letiska Tribhuvan (systém dohľadu)

ALES poskytol hlavný a záložný civilný systém ATC pre ACC FIR Nepal a APP + TWR Káthmandu.

LETVIS TWR ATC Systém pre letisko Kutaisi (Kopitnari)

ALES poskytol systém LETVIS ATC (APP + TWR) pre letisko Kutaisi (Kopitnari) vrátane spracovania údajov z radarových a prehľadových zdrojov a na spracovanie letových údajov.

Zlepšenie bezpečnostných systémov letiska v Bangladéšskej ľudovej republike, LOT-1: Letecké bezpečnostné vybavenie

ALES poskytol hlavný ATC systém pre letisko Chittagong, ATC SIM (Tower SIM) v Dhake.

Dodanie letiskového systému ATC pre Letové navigačné služby Azerbajdžanu (AZANS) na letisku Gabala

ALES poskytol hlavný civilný systém ATC (TWR) vrátane serverov na spracovanie údajov z radarových a prehľadových zdrojov a na spracovanie letových údajov pre AZANS v Gabale.

Modernizácia simulátora riadenia letovej prevádzky a jeho rozšírenie o Mode-S

ALES poskytol modernizáciu celého vojenského simulátora riadenia letovej prevádzky a dodal nové konzoly ATC.
Na základe filtrov referencie nenájdené.