Integrace a komunikace ve zdravotnictví - ICZ Group

Integrace a komunikace ve zdravotnictví

Rychlé, bezpečné a spolehlivé předávání dat ve zdravotnictví

Dle Světové zdravotnické organizace je nedostatek informací při léčbě pacienta důvodem nejvyššího počtu pochybení v rámci léčebného procesu. ICZ drží prvenství hned
v několika výjimečných projektech pro předávání zdravotnických informací.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

ICZ nabízí několik vrstev řešení pro výměnu a komunikaci ve zdravotnictví. ICZ ISAC představuje unikátní eHealth řešení pro vysoce zabezpečenou a efektivní výměnu zdravotnických dat
v rámci regionu. V podmínkách ČR se jedná o inovativní produkt, který je inspirován mezinárodním doporučením pro eHealth řešení IHE. Toto komplexní a robustní řešení umožňuje plnohodnotnou a vysoce zabezpečenou výměnu zdravotnických dat, žádanek a výsledků pacienta mezi zdravotnickými zařízeními.Pro oblast obrazové dokumentace (DICOM) je ICZ autorem mnohokrát oceňovaného projektu ePACS. Kromě technologie řešení se ICZ soustředí i na adaptaci a implementaci mezinárodních nomenklatur, standardů a procesů pro efektivní a bezpečné předávání informací a nabízí osvědčená řešení i individuální technologie pro oblast telemedicíny, health-share platforem a výměny zdravotnických dat.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Všechna řešení jsou navržena s důrazem na bezpečnost, legislativní kompatibilitu, spolehlivost a interoperabilitu. Klíčovou vlastností je absence nutnosti zásahu do ICT infrastruktury zdravotnických zařízení, jako je například výměna nebo složitá úprava nemocničních informačních systémů. Decentralizovaná koncepce výrazně zvyšuje bezpečnost, spolehlivost i legislativní kompatibilitu a zajišťuje rychlou a praktickou implementaci.

Další informace, shrnutí

Jako přední český systémový integrátor má ICZ dostatek zkušeností i referencí pro libovolné úlohy z oblasti systémové integrace. ICZ nabízí jak vlastní produkty a technologie, tak implementaci světových integračních produktů. Specializuje se i na implementaci mezinárodních komunikačních protokolů pro zdravotnictví HL7, DICOM dle metodik IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) a jejich integraci s národním protokolem DASTA. ICZ integruje heterogenní systémy v rámci jednoho i více pracovišť s důrazem na spolehlivost a bezpečnost.

Výpis produktů

ICZ ISAC

Revoluční řešení regionální i národní interoperability. Řešení pro výměnu zdravotní dokumentace, elektronickou žádankovou komunikaci a výměnu dat se zdravotnickou záchrannou službou.

ePACS

Vyjímečný projekt zajišťující výměnu obrazové zdravotnické informace mezi stovkami zdravotnických pracovišť.

Reference

Projekt eMeDOcS

Projekt eMeDOcS (exchange Medical Documents System) buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Jedná se o přední a zásadní projekt elektronizace zdravotnictví v rámci ČR. Organizátorem a garantem projektu je Kraj Vysočina. ICZ je autorem návrhu řešení a generálním technickým … Číst dále

ePACS

ICZ je technickým realizátorem mimořádného národního projektu, v rámci něhož si několik stovek zdravotnických zařízení v celé ČR i zahraničí vyměňuje obrazovou zdravotnickou dokumentaci. Jedná se o zásadní projekt elektronického zdravotnictví v ČR v rámci Evropy. Garantem a provozovatelem projektu je MZČR.
Na základě filtrů reference nenalezeny.