SW řešení na míru dle požadavků zákazníka - ICZ Group

Informační systém na míru dle požadavků zákazníka

Systém podle Vašich představ

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Mnoho oblastí podnikání vyžaduje mnoho odlišných přístupů. V případě, že se byznys klienta nachází mimo typová softwarová řešení, je možným východiskem zvolit netradiční postup a vystavět si systém vlastní. Organizace tím získá nenahraditelného, výkonného, bezpečného a spolehlivého pomocníka a v neposlední řadě i konkurenční výhodu. Společnost ICZ je připravena podpořit své klienty v tomto procesu a  společně s nimi vyvinout systém, který v maximální míře naplní definované požadavky a cíle.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Při realizaci rozsáhlých systémů pro veřejnou správu, které jsou integrovány na řadu dalších, jejichž služby využívají tisíce uživatelů, s garantovanou dostupností, spolehlivostí a bezpečností, kdy roční počet transakcí přesahuje hodnotu 200 milionů, se společnost ICZ stala renomovaným expertem na  celou řadu technologií, které umí aplikovat způsobem podporujícím potřeby svých klientů. Společnost využívá ověřené nástroje a metodické rámce pro samotný vývoj i pro modelování procesů, řízení architektury informačních systémů, projektové a procesní řízení a další.

Další informace, shrnutí

ICZ je společnost s dlouholetou historií a zkušenými odborníky, kteří úspěšně realizovali řadu náročných ICT projektů. Na základě důkladné analýzy  procesů, potřeb a cílů klienta  za pomoci vizuálního modelování business procesů, datové, aplikační logiky a infrastruktury, přesně nadefinují, jak by měl systém vypadat, navrhnou optimální technologie od platforem a frameworků, přes servery, databáze a jiný software až po vhodný hardware. Vše zdokumentují, vytvoří prototyp a po případné akceptaci je zahájena implementace.

Reference

Registr obyvatel

Registr obyvatel je řešení na míru. Je jednou ze základních komponent moderního eGovernmentu České republiky. Patří mezi tzv. základní registry. Společnost ICZ je dodavatelem Registru obyvatel a zároveň poskytuje podporu a zajišťuje rozvoj systému.

Ústřední evidence podnikatelů, Registr živnostenského podnikání

Informační systém Registru živnostenského podnikání vznikl jako pilotní projekt bývalého Ministerstva informatiky ČR za metodické spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Na základě filtrů reference nenalezeny.