SW řešení na míru dle požadavků zákazníka - ICZ Group

Informační systém na míru dle požadavků zákazníka

Systém podle Vašich představ

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Mnoho oblastí podnikání vyžaduje mnoho odlišných přístupů. V případě, že se byznys klienta nachází mimo typová softwarová řešení, je možným východiskem zvolit netradiční postup a vystavět si systém vlastní. Organizace tím získá nenahraditelného, výkonného, bezpečného a spolehlivého pomocníka a v neposlední řadě i konkurenční výhodu. Společnost ICZ je připravena podpořit své klienty v tomto procesu a  společně s nimi vyvinout systém, který v maximální míře naplní definované požadavky a cíle.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Při realizaci rozsáhlých systémů pro veřejnou správu, které jsou integrovány na řadu dalších, jejichž služby využívají tisíce uživatelů, s garantovanou dostupností, spolehlivostí a bezpečností, kdy roční počet transakcí přesahuje hodnotu 200 milionů, se společnost ICZ stala renomovaným expertem na  celou řadu technologií, které umí aplikovat způsobem podporujícím potřeby svých klientů. Společnost využívá ověřené nástroje a metodické rámce pro samotný vývoj i pro modelování procesů, řízení architektury informačních systémů, projektové a procesní řízení a další.

Další informace, shrnutí

ICZ je společnost s dlouholetou historií a zkušenými odborníky, kteří úspěšně realizovali řadu náročných ICT projektů. Na základě důkladné analýzy  procesů, potřeb a cílů klienta  za pomoci vizuálního modelování business procesů, datové, aplikační logiky a infrastruktury, přesně nadefinují, jak by měl systém vypadat, navrhnou optimální technologie od platforem a frameworků, přes servery, databáze a jiný software až po vhodný hardware. Vše zdokumentují, vytvoří prototyp a po případné akceptaci je zahájena implementace.

Reference

CEBIS – informační systém na míru zákazníka

Celkový rozsah působnosti CEBIS Podpora přípravy a schvalování obchodních případů založených na bankovních produktech a modelování jejich finančních toků Monitoring plnění podmínek uskutečněných obchodů Podpora přípravy a schvalování změn uskutečněných obchodů Podpora vykazování v návaznosti na regulativní opatření (Anacredit, CEÚ, RIAD, ISRS*) Podpora neklientských agend Interní požadavky nákupu (IPN) a plánování výdajů (FOP), Soudní spory … Číst dále

Registr obyvatel

Registr obyvatel je řešení na míru. Je jednou ze základních komponent moderního eGovernmentu České republiky. Patří mezi tzv. základní registry. Společnost ICZ je dodavatelem Registru obyvatel a zároveň poskytuje podporu a zajišťuje rozvoj systému.

Ústřední evidence podnikatelů, Registr živnostenského podnikání

Informační systém Registru živnostenského podnikání vznikl jako pilotní projekt bývalého Ministerstva informatiky ČR za metodické spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Na základě filtrů reference nenalezeny.