Systémy C4ISTAR pozemních sil

Vytváříme systém velení a řízení

Již od roku 1993.

Zaměření

Nabídka společnosti DELINFO spol. s r.o. přináší celou řadu produktů a služeb v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění specializovaných informačních a geografických informačních systémů k již rozsáhlému portfoliu skupiny ICZ.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

DELINFO je aktivní v oblasti informačních technologií od roku 1993. Od roku 2008 je členem skupiny ICZ, která je jedním z vedoucích poskytovatelů integrovaných softwarových a síťových řešení ve střední Evropě. Základní principy zvýrazňující aktivity jsou nezávislost na specifických IT produktech, poskytování maximální podpory potřebám uživatelů, kvalitní architektura systému, adaptabilita a rozšiřitelnost jeho funkcí. V oblasti informačních systémů vychází DELINFO zejména ze zkušeností z úspěšných aplikací široké škály moderních projektových a softwarových technologií a nástrojů v nejrůznějších oblastech užití, včetně zkušeností z řešení projektů ve spolupráci se silnými mezinárodními společnostmi.

Další informace, shrnutí

Pracovníci společnosti mají potřebné know – how pro projektování informačních systémů při implementaci celosvětově uznávaných metodologií, řízení vývoje informačního systému a strategické plánování nasazení informačních technologií. Společnost zabezpečuje řešení problematiky komplexním způsobem vlastními pracovníky; od analýzy přes návrh řešení, programování, testování, školení a implementaci u zákazníka, včetně budování dlouhodobého vztahu z hlediska záruk a dalšího rozvoje.

Výpis produktů

ICZ*DELINFOS

Informační systém velení a řízení pozemních sil

ICZ*DELINFOS byl vyvinut s respektováním specifikací Multilateral Interoperability Programme (MIP), baseline 3.1 jako nástroj pro C4ISR v prostoru operace. ICZ*DELINFOS podporuje schopnosti C4ISTAR.

Povolit všechny cookies

ASVŘ

Automatizovaný systém velení a řízení

Je určen na podporu velení a řízení na pracovních stanicích v rámci lokálních sítí LAN na velitelských stanovištích úkolových uskupení. ASVŘ obsahuje moduly a aplikace, které umožňují efektivní přípravu, zpracování, sdílení a distribuci dat v rámci místa velení nebo mezi nimi.

SAMET

Bojový vozidlový informační systém

Klíčovou výhodou tohoto modulu je maximální automatizace tvorby znalosti situace a zjednodušený provoz, který umožňuje výměnu informací bez prodlení a ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky zodolněného PC/tabletu.

BADIAN

Systém sesednutého vojáka

Určen na základní podporu funkcí velení a řízení uživatelů, kteří používají samostatnou pracovní stanici jako součást svého individuálního vybavení. BADIAN je možné provozovat na komerčním či zodolněném PDA nebo chytrém telefonu.

Integrace senzorů

ICZ*DELINFOS umožňuje integraci senzorů široké škály prvků ozbrojených sil, jako jsou senzory:

Bojových zbraňových systémů a platforem (produktový list)

Dělostřeleckého vojska (produktový list)

Chemického vojska (CBRN ) (produktový list)

Zpravodajství a bojového průzkumu (ISR) (produktový list)

Nočního vidění (produktový list)

Zdravotnické podpory (produktový list)

Komunikace

Za účelem zabezpečení komunikace jsou zejména u BVIS, SAMET a BADIAN implementovány komunikační protokoly různých výrobců:

DICOM RF 13xx, 20xx.

Harris AN /PRC-117F/G, AN /PRC-152, RF -7800S.

Thales 148 MB ITR /JEMM .

Satellite services – BGAN , Inmarsat, Iridium.

GSM.

Vojenský rozhodovací proces (VRP)

Plánování operací

Slouží k podpoře plánovacího procesu při výcviku štábu na úrovni prapor-brigáda.

MIP

Zajištění interoperability dle MIP

Jedním z předpokladů nasazení ICZ*DELINFOS v mnohonárodním prostředí je zabezpečení schopnosti výměny informací a poskytování služeb, což je obecně  označováno termínem interoperabilita.  V současné době je v rámci NATO kladen důraz na řešení interoperability dle MIP (Multilateral Interoperability Programme).

VBS3

Interaktivní virtuální simulace

DELINFO může být partnerem také v oblasti interaktivní virtuální simulace. Firma se podílela na projektu AČR k zabezpečení taktického výcviku sesednuté pěchoty. Má kvalifikovaný personál pro vlastní vývoj a customizaci v prostředí Virtual Battlespace od australské společnosti Bohemia Interactive Simulations.

Reference

Vojenský výzkumný ústav, s.p.

Firmware a informační panel vozidel S-LOV-CBRN
a LOV-CBRN II

VTÚ, s.p.

VTÚVM, o.z.
Spolupráce na projektech modernizace a zavádění vozidel dělostřeleckého a bojového průzkumu

Ministerstvo obrany ČR

Informační systém velení a řízení pozemních sil (IS VŘ PozS)

VOP CZ, s.p.

Spolupráce na projektech modernizace a zavádění bojových vozidel PozS

VTÚ, s.p.

VTÚLaPVO, o.z.
Spolupráce na projektech s přesahem C2 systémů pozemních a vzdušných sil