Řízení skladových procesů a podnikové intralogistiky

Moderní řízený sklad

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Řešení a s ním spojené produkty jsou primárně určeny společnostem, v nichž dochází k transformaci materiálu na polotovary či hotové výrobky, které jsou následně dále zpracovávány nebo expedovány. Informace zjištěné mobilními terminály, senzory i samotnými pracovníky poskytují celkový a reálný pohled nad danou výrobní nebo skladovou oblastí, díky němuž je možné sledovat úrovně zásob, rozpracovanost aktuálních zakázek či řešit operativní požadavky. Samozřejmostí je zajištění komunikace s ostatními ve společnosti používanými informačními systémy a technologiemi.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Základní funkce zajišťují plánování a řízení skladových procesů při příjmu, zaskladnění, vyskladnění a vychystání, kompletaci, přípravě expedice a kontrole nakládky, reorganizaci skladu a jeho fyzické inventuře. Funkcionalita však vždy záleží na konkrétních procesech a jejich vlastnostech, kterým se řešení přizpůsobuje. Výhodami řešení je snížení chybovosti při práci, zlepšení organizace a řízení skladových procesů a zaměstnanců, podpora automatické identifikace a mobilních zařízení a v neposlední řadě vytvoření přesného a spolehlivého zdroje dat o stavu a pohybu zásob. Rozšiřujícími prvky jsou řízení nakládkových oken či inventura majetku společnosti

Další informace, shrnutí

Ve většině procesů mají poskytovaná řešení a produkty aktivní roli, tedy plánují, rozhodují a vyhodnocují, zatímco pracovníci jejich příkazy pouze vykonávají a výsledky registrují. Díky tomu je při správném použití možné dosáhnout prakticky nulové chybovosti. Veškeré vykonávané činnosti jsou zpětně dohledatelné a dokážou zjistit například informace, z jaké šarže materiálu byl výrobek vytvořen, či kdo s expediční paletou manipuloval jako poslední. Díky těmto a dalším vlastnostem se řešení dodávaná společností ICZ řadí mezi nejlepší na trhu.

Výpis produktů

ICZ OSIRIS

Systém pro řízení skladu

Modulární systém umožňující realizovat principy řízeného skladování ve všech typech skladových provozů. Ve většině procesů má systém aktivní roli (plánuje, rozhoduje, vyhodnocuje), zatímco skladoví pracovníci jeho příkazy pouze vykonávají a výsledky registrují. Systém umožňuje integraci i na plně automatizovanou techniku.

ICZ KRONOS

Řízení nakládkových oken

Robustní produkt, který je možné použít samostatně nebo jako doplnění systému ICZ OSIRIS, a rozšířit tak principy řízeného skladování až na úroveň nakládkových ramp. Díky jednoduchému ovládání mohou kromě dispečerů expedice do řešení přistupovat i jednotliví dopravci a během chvíle zarezervovat volný časový úsek a konkrétní pozici pro vyložení nebo naložení materiálu.

Reference

Distribuční centrum textilního zboží

Realizace systému řízení evropského logistického centra textilního zboží zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem ESO). Sklad je vybaven systémovými vozíky Jungheinrich bez skladové navigace.

Centrální distribuční sklad

Realizace systému řízení centrálního distribučního skladu zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s podnikovým informačním systémem MFG/PRO).

Centrální sklad materiálů a výrobků

Realizace systému řízení centrálního skladu nakupovaných materiálů, rozpracované výroby a hotových výrobků zahrnující dodávku mobilních terminálů, aplikačního software WMS Osiris a souvisejících služeb.

Expediční sklad lahvového piva

Realizace systému řízení expedičního skladu zahrnující dodávku hardware, aplikačního software a souvisejících služeb.
Na základě filtrů reference nenalezeny.