Řízení skladových procesů a podnikové intralogistiky - ICZ Group

Řízení skladových procesů a podnikové intralogistiky

Moderní řízený sklad

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Řešení je primárně určeno společnostem, v nichž dochází k transformaci materiálu na polotovary či hotové výrobky, které jsou následně dále zpracovávány nebo expedovány. Informace zjištěné mobilními terminály, senzory i samotnými pracovníky poskytují celkový a reálný pohled nad danou výrobní nebo skladovou oblastí, díky němuž je možné sledovat úrovně zásob, rozpracovanost aktuálních zakázek či řešit operativní požadavky. Samozřejmostí je zajištění komunikace s ostatními ve společnosti používanými informačními systémy a technologiemi.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Základní funkce zajišťují plánování a řízení skladových procesů při příjmu, zaskladnění, vyskladnění a vychystání, kompletaci, přípravě expedice a kontrole nakládky, reorganizaci skladu a jeho fyzické inventuře. Funkcionalita však vždy záleží na konkrétních procesech a jejich vlastnostech, kterým se řešení přizpůsobuje. Výhodami řešení je snížení chybovosti při práci, zlepšení organizace a řízení skladových procesů a zaměstnanců, podpora automatické identifikace a mobilních zařízení a v neposlední řadě vytvoření přesného a spolehlivého zdroje dat o stavu a pohybu zásob.

Další informace, shrnutí

Ve většině procesů má poskytované řešení aktivní roli, tedy plánuje, rozhoduje a vyhodnocuje, zatímco pracovníci jeho příkazy pouze vykonávají a výsledky registrují. Díky tomu je při správném použití možné dosáhnout prakticky nulové chybovosti. Veškeré vykonávané činnosti jsou zpětně dohledatelné a dokážou zjistit například informace, z jaké šarže materiálu byl výrobek vytvořen, či kdo s expediční paletou manipuloval jako poslední. Díky těmto a dalším vlastnostem se řešení dodávané společností ICZ řadí mezi nejlepší na trhu.

Výpis produktů

ICZ OSIRIS

Systém pro řízení skladu

Systém umožňujících realizovat principy řízeného skladování ve všech typech skladových provozů. Ve většině procesů má systém aktivní roli (plánuje, rozhoduje, vyhodnocuje), zatímco skladoví pracovníci jeho příkazy pouze vykonávají a výsledky registrují.

Reference

Distribuční centrum textilního zboží

Realizace systému řízení evropského logistického centra textilního zboží zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem ESO). Sklad je vybaven systémovými vozíky Jungheinrich bez skladové navigace.

Centrální distribuční sklad

Realizace systému řízení centrálního distribučního skladu zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s podnikovým informačním systémem MFG/PRO).

Centrální sklad materiálů a výrobků

Realizace systému řízení centrálního skladu nakupovaných materiálů, rozpracované výroby a hotových výrobků zahrnující dodávku mobilních terminálů, aplikačního software WMS Osiris a souvisejících služeb.

Expediční sklad lahvového piva

Realizace systému řízení expedičního skladu zahrnující dodávku hardware, aplikačního software a souvisejících služeb.
Na základě filtrů reference nenalezeny.