Kybernetická bezpečnost?

Shoda s legislativou?

Risk analýza?

NIS2 / ISO 27000?

Co běžně řešíme:

KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA ORGANIZACE NA ZAVEDENÍ SYSTÉMU PRO BEZPEČNOST INFORMACÍ

Úvodní analýza stavu, diskuse nad potřebami a možnostmi organizace a navazující vypracování návrhu procesů, směrnic, organizačních a technických opatření

PROVEDENÍ HODNOCENÍ RIZIK SYSTÉMU NEBO PROSTŘEDÍ CELÉ ORGANIZACE

Vypracování analýzy rizik dle existující nebo nově vypracované metodiky

DODÁVKA NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ RIZIK A SPRÁVU AKTIV

Špičkový nástroj pro kontinuální správu rizik nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti

PROVEDENÍ ROZDÍLOVÉ ANALÝZY (GAP ANALÝZY) STAVU BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

Ověření stavu proti platné (vyhláška č. 82/2018 Sb.) či chystané legislativě dle NIS2

IMPLEMENTACE ORGANIZAČNÍCH I TECHNICKÝCH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

Posuneme vás od teorie k praxi s důrazem na minimalizaci nákladů

0

Řekněte si o nezávislou konzultaci:

riskguide@i.cz
+420 222 272 222