ICZ partnerem seminářů INOVACE V LOGISTICE, VÝROBĚ A ÚDRŽBĚ

V minulém týdnu se v Mělníce, Plzni a Ostrovačicích uskutečnila série odborných seminářů INOVACE V LOGISTICE, VÝROBĚ A ÚDRŽBĚ, pořádaný společností POINT.X ve spolupráci s ICZ. Hlavním tématem byly systémy automatická identifikace.  

ICZ zde prezentovala produkt pro řízení skladů: WMS ICZ OSIRIS®, pomocí kterého lze řídit všechny procesy ve skladech. Systém je nasazen ve firmách z nejrůznějších segmentů. Mezi výzvy implementace patří například správnost kmenových dat, značení zboží a přesné definování budoucích procesů. Častým požadavkem ze strany zákazníka je aby WMS fungoval tak, jak je stávající zvyklost ve skladu, tedy podle neřízených procesů, což je ale špatný směr. Cílem implementace je procesy zefektivnit, získat kompletní přehled o pozicích veškerého zboží na skladě, zvýšit produktivitu skladu a minimalizovat chybovost a následné reklamace. Důležitým výstupem je i variabilita reportů pro vyhodnocení pracovníků skladu, pohybu zboží a dohledatelnost veškerých položek.