Konference protivzdušné obrany na Univerzitě obrany v Brně

Pod záštitou Velitele vzdušných sil AČR generálmajora Ing. Petra ČEPELKY se organizuje ve dnech 24. – 25. dubna 2024 Mezinárodní konferenci protivzdušné obrany (PVO).

Obsah letošní konference bude zaměřen na téma vrstvená PVO jako klíč účinné obrany proti současným a budoucím válečným hrozbám. Jedná se o již 24. ročník tradiční akce katedry protivzdušné obrany Univerzity obrany Brno, na které se již tradičně zúčastní zástupci společnosti ALES.

Aktuální vývoj ozbrojeného konfliktu ve východní Evropě v praxi potvrzuje, že vrstvená PVO je klíčovou otázkou obrany proti současným a budoucím hrozbám na možném evropském válčišti. Proto má tato tradiční akce AČR pořádaná v rámci NATO svůj nezastupitelný význam. Pro naši společnost, která se podílí na modernizaci IS SEKTOR VS pro AČR, bude účast na této akci bezpochyby velkým přínosem.