Konferencia protivzdušnej obrany na Univerzite obrany v Brne

Pod záštitou Veliteľa vzdušných síl AČR generálmajora Ing. Petra ČEPELKY sa organizuje v dňoch 24. – 25. apríla 2024 Medzinárodná konferencia protivzdušnej obrany (PVO).

Obsah tohtoročnej konferencie bude zameraný na tému vrstvená PVO ako kľúč účinnej obrany proti súčasným a budúcim vojnovým hrozbám. Jedná sa už o 24. ročník tradičnej akcie katedry protivzdušnej obrany Univerzity obrany Brno, na ktorej sa už tradične zúčastnia zástupcovia spoločnosti ALES.

Aktuálny vývoj ozbrojeného konfliktu vo východnej Európe v praxi potvrdzuje, že vrstvená PVO je kľúčovou otázkou obrany proti súčasným a budúcim hrozbám na možnom európskom bojisku. Preto má táto tradičná akcia AČR organizovaná v rámci NATO svoj nezastupiteľný význam. Pre našu spoločnosť, ktorá sa podieľa na modernizácii IS SEKTOR VS pre AČR, bude účasť na tejto akcii bezpochyby veľkým prínosom.