Informační systém agendového typu

Vývoj na zakázku – ARDP

S ohledem na opakovatelnost řady postupů a principů v oblastech analýzy, návrhu i vývoje informačních systémů, budujeme bázi znalostí, postupů a softwarových modulů s cílem umět efektivně a rychle realizovat dodávky sw systémů našim zákazníkům. Tuto bázi nazýváme ARDP platforma (Agenda Rapid Development Platform).

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Na bázi ARDP navrhujeme a implementujeme informační systémy agendového typu zaměřené na centralizovanou evidenci údajů (strukturovaných i nestrukturovaných) s cílem podporovat další procesy společnosti, které takto evidované údaje využívají. Řešení je vhodné pro společnosti, které chtějí implementovat zakázkový IS s jednotnými principy – správy a řízení evidovaných údajů, řízení přístupových oprávnění, zajištění kvality evidovaných údajů pomocí „business rules“ a podpory auditu.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Základním posláním informačního systému na bázi ARDP je zajištění centralizované evidence požadovaných údajů, typicky podle agend (např. subjekty, úvěry, smlouvy, zajištění, pojištění), a to v úzké integraci na řízení oprávnění a systémy DMS pro evidenci a zpracování dokumentů. Nedílnou součástí informačního systému je podpora vedení auditních záznamů pro dohledání konkrétních aktivit uživatele v systému, včetně verzování evidovaných údajů a zpětného dohledání požadovaných dat. Architektura informačního systému je otevřená dalšímu rozvoji jak na úrovni funkčního rozšiřování agend (modelování produktů, schvalování, sankční seznamy, AML, GDPR), tak i formou integrací s dalšími systémy zákazníka.