Agenda správy dopravních přestupků

ASDP – nástroj k efektivnímu zpracování dopravních přestupků zaznamenaných automatizovanými systémy

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

ASDP je spolu se systémy automatizované detekce přestupků určená pro potřeby městské policie a potřeby obcí a měst s místně příslušným správním orgánem. Díky vysoké míře optimalizací a zaměření na hromadné činnosti v celém procesu řešení přestupků, je ASDP optimálním řešením pro obce a města s větším počtem řešených přestupků, v řádu tisíců přestupků měsíčně a více. ASDP nabízí unikátní poměr cena/výkon z pohledu efektivity práce uživatele a umožňuje zpracovat maximum přestupků s minimem referentů správních orgánů a strážníků městské policie.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

ASDP je nový produkt, vyvíjený od roku 2018, který zcela nahrazuje předešlý systém SDP, jenž byl vyvíjen kontinuálně od roku 2005 jako první svého druhu na trhu ČR. Vývoj nového produktu ASDP byl zahájen s cílem poskytnout městům a obcím zcela nový, univerzálnější a maximálně efektivní systém pro zpracování dat z měřících zařízení všech výrobců, pro všechny typy přestupků a správu dopravních přestupků s podporou komplexního procesu přestupkového a správního řízení v souladu s platnou legislativou. ASDP je vždy plně integrována do prostředí zákazníka a to jak v případě implementace v místě, tak při využití agendy formou služby.  Spolu se ASDP nabízí ICZ i zajištění komplexní dodávky jakéhokoli automatizovaného měřícího zařízení na trhu ČR. Nedílnou součástí služeb ICZ je plná podpora produkčního provozu.

Další informace, shrnutí

ASDP je vždy nabízena s plnou integrací na navazující informační systémy, především spisové služby a pohledávkové systémy třetích stran. Nedílnou součástí je i přístup pro dotazy do systému centrálního registru vozidel, registru obyvatel a registru osob. ASDP dále disponuje rozhraním pro napojení na hybridní poštu, informační systém datových schránek a další systémy dle potřeb zákazníka.

Další služby a podpůrné činnosti

Indikativní měření

Poskytujeme také indikativní měření na vybrané lokality, u kterých je nutné zklidnění dopravy. Výstupem indikativních měření je statistika o dopravním proudu, kategorizace projíždějících vozidel, statistika dopravních přestupků a frekvence dopravy dle jednotlivých hodin dne. Statistika je vzorkem proudu dopravy, zpravidla měřeného týden. Statistická data pak vyhodnocujeme a zpracováváme do nabídky na systém ASDP.

 

 

Studie umístění měřičů

Statistická data získaná z indikativního měření používáme pro vypracování studie umístění měřičů se záměrem zklidnit dopravu ve vybrané lokalitě. Pro vynucení dodržování maximální povolené rychlosti uplatňujeme zkušenosti z instalovaných projektů a statistiky ASDP, která vychází z reálných dat. Dodáváme dokumentaci na podporu procesu realizace projektů.

Více informací najdete na https://agenda-dopravnich-prestupku.cz/

Výpis produktů

Statistiky

Úsekové měření rychlosti

Úsekové měření

Úsekové měření rychlosti

Detekce jízdy na červenou

Detekce jízdy na červenou

Software ASDP

Software ASDP

Měření okamžité rychlosti

Radar měření rychlosti

Vysokorychlostní vážení

Vážení pomocí senzorů pod asfaltem

Služby ADP

Agenda dopravních přestupků

Parkování

Kontrola placeného parkování

Detekce váhy vozidel

Detekce zákazu vjezdu vozidel nad 12 t

Reference

Dodávka a provoz měřícího zařízení a IS správy dopravních přestupků

Dodávka a podpora provozu stacionárního měření rychlosti a podpora řešení zpracování přestupků na úrovni validace městskou policií a vedením přestupkového řízení správním orgánem. Informační systém plně integrován do prostředí zákazníka napojením na spisovou službu, ekonomiku a externí systémy jako centrální registr vozidel, datové schránky a podobně.
Na základě filtrů reference nenalezeny.