Služby projektového řízení - ICZ Group

Služby projektového řízení

Nebojte se změn! S námi se stanou Vaši doménou!

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Kvalitní management a úspěšné podnikání v oblasti ICT se neobejde bez adekvátního projektového řízení. Společnost ICZ má v této oblasti bohaté zkušenosti a může tak prostřednictvím svých erudovaných odborníků pomoci s projekty zahrnujícími všechny vrstvy architektury informačních systémů, od komunikační a technologické infrastruktury, přes datovou a aplikační, až po business procesy naplňující očekávané předpoklady a cíle zákazníka. ICZ může také klientovi poskytnout své vlastní odborníky, know-how, případně jiný, nezávislý pohled, pokud jimi klient v rámci své organizace nedisponuje.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Projektové řízení je nedílnou součástí řízení změn i samotného podniku. Existuje několik rámců, které využívají ověřené postupy, standardizují související činnosti a poskytují metodickou podporu. Projektoví manažeři ICZ disponují znalostmi takových rámců, zejména pak v současné době nejčastěji používanými PRINCE2, IPMA. Díky tomu si klient může být jist, že projekt je řízen tím nejefektivnějším a ověřeným způsobem vycházejícím z nejlepší praxe. Společnost klade důraz nejen na odbornou znalost, ale i na tzv. soft skills, které jsou předpokladem kvalitní mezilidské komunikace a týmové spolupráce.

Další informace, shrnutí

V referencích je možné dohledat ICT projekty, které společnost ICZ realizovala. Spektrum je široké, stejně tak i know-how projektových manažerů, kteří  již měli možnost řešit velmi pestrou škálu ICT problematiky. Díky těmto zkušenostem jsou flexibilní a tím spíše projekt, ať už se  týká jakékoliv oblasti IT, zrealizují v rámci daného časového horizontu, ve stanovené kvalitě, rozsahu a při predikovaných nákladech.

Pokud klient hledá spíše SW nástroj na projektové řízení, ve spolupráci s partnery je ICZ připravena takový nástroj prezentovat, upravit klientovi na míru a integrovat do jeho prostředí

Reference

Ústřední evidence podnikatelů, Registr živnostenského podnikání

Informační systém Registru živnostenského podnikání vznikl jako pilotní projekt bývalého Ministerstva informatiky ČR za metodické spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Na základě filtrů reference nenalezeny.