Datová centra - ICZ Group

Datová centra

Datová centra představují z dnešního moderního pohledu jeden z klíčových prvků efektivního fungování každé společnosti. Proto v této oblasti nabízí skupina ICZ individuální a komplexní služby.

 

Spolehlivé a bezpečné místo pro vaše data

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

V oblasti datových center jsou dodávány výhradně spolehlivé a prověřené technologie pro nejmenší i rozsáhlé provozy. ICZ se specializuje na serverové produkty z pohledu fyzického i virtuálního prostředí s ohledem na co nejvyšší efektivitu celého řešení. Navrhuje nová datová centra, ale nabízí také rozšíření a modernizaci center již existujících. V rámci prevence nečekaných událostí umožňuje ICZ  detailní sledování provozu, a to včetně ukazatelů vývoje pro potřeby budoucího rozvoje prostředků datového centra.

 

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Tak jako v ostatních oblastech poskytuje skupina ICZ komplexní služby, které počínají důkladnou analýzou a mohou končit svěřenou správou celého řešení.  Služby ICZ zahrnují přípravu serverů i diskových polí dle potřeb zákazníka, zajištění vysoké dostupnosti datových center, zálohování a případnou obnovu provozu. Dále je v portfoliu společnosti virtualizace infrastruktury a desktopů, tvorba privátních cloudů, dodávka datových center včetně operačních systémů a infrastrukturních aplikací. V neposlední řadě pak ICZ  nabízí dohled a kontinuální testování provozů datového centra.

Další informace, shrnutí

Skupina ICZ pomáhá rozvíjet moderní trend cloudových služeb pomocí konzultačních a auditních služeb v otázkách migrace, případně tvorby vlastního privátního cloudu. Komplexnost nabízených služeb uzavírá svěřená správa a odborný servis. Návrh a výstavba datových center jsou jedním z prvků mozaiky, která dohromady vytváří ucelenou škálu IT služeb pro zákazníky ICZ.

Výpis produktů

Virtualizace a cloud

 

Datová úložiště

Disaster recovery a business continuity

Aplikační a síťové služby

Orchestrace a automatizace

Servery