Bezpečná komunikace

S bouřlivým rozvojem komunikačních technologií dochází také ke zvýšení výskytu hrozeb, které mohou představovat velké nebezpečí. Čelit těmto hrozbám lze vhodnou kombinací moderních technologií, které ICZ nabízí.

 

Navržení a výstavba bezpečné komunikační infrastruktury

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

V době, kdy je komerční úspěšnost organizace přímo závislá na práci s elektronickými daty, je třeba velmi důsledně a pružně reagovat na všechny hrozby, které mohou data poškodit, kompromitovat nebo k nim znemožnit přístup. Nabízená řešení jsou vhodná pro organizace jakékoliv velikosti. Řešení jsou koncipována tak, aby efektivně eliminovala možná bezpečnostní rizika s ohledem na úroveň požadované míry zabezpečení sítě a infrastruktury.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Nabízené řešení sestává z více fází, které počínají důkladnou analýzou potřeb zákazníka a prostřednictvím vhodné kombinace funkcí a produktů vedou k optimálnímu zabezpečení komunikační infrastruktury. Rozsah služeb ICZ zahrnuje nejen zabezpečení samotné komunikační infrastruktury, zabezpečení přístupu do sítě, zabezpečení koncových stanic a mobilních zařízení, ale třeba i zabezpečení průmyslových systému SCADA. ICZ nabízí také proaktivní dohled nad bezpečností sítě (SIEM) a bezpečnostní audity s vyhodnocením rizik.

Další informace, shrnutí

Skupina ICZ poskytuje komplexní služby od návrhu a výběru vhodných technologií přes vlastní implementaci a správu až po testování a audity již provozovaných řešení. Profesionálně vyškolení konzultanti provádějí také bezpečnostní školení a starají se o znalostní rozvoj pracovníků. Všechny nabízené systémy i poskytované služby podrobují pravidelnému hodnocení, jehož hlavním cílem je neustálé a kontinuální zvyšování kvality nabízených řešení. Bezpečnost chápe ICZ jako dynamický proces a její odborníci nabízejí skvělou kombinaci zkušeností a nejmodernějších trendů.

Výpis produktů

Zabezpečení industriálních sítí

 

 

Zabezpečení koncových a mobilních zařízení

 

Zabezpečení přístupu do sítě

Cisco ISE

Cisco ISE představuje optimální způsob řízení přístupů k IT zdrojům a službám na základě identity. V krátkém videu shrnujeme klíčové možnosti a přínosy této technologie, která je ve své třídě etalonem.

 

Zabezpečení sítí

Cisco Secure Network Analytics

Cisco Secure Network Analytics představuje optimální nástroj pro detailní sledování a vyhodnocování datových toků ve vaší infrastruktuře. Maximální visibilitu tak využijete při řešení i předcházení provozních a bezpečnostních událostí.

 

 Anti-X řešení

 

Aplikační bezpečnost

 

Next-Gen firewally

 

Systémy SIEM