D.ICZ Slovakia a. s.

Akciová společnost D.ICZ Slovakia a. s. byla založená firmou ICZ a.s. v roce 2008. Je zaměřená především na vývoj softvérových řešení v oblasti informační bezpečnosti a realizaci projektů podléhajících ochraně utajovaných skutečností.

Sídlo: Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
: 36859320
DIČ: SK7120000162
Zapsána: OR Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 4524/B

 

D.ICZ Slovakia a. s. – výroční zpráva 2020

D.ICZ Slovakia a. s. – výroční zpráva 2019

D.ICZ Slovakia a. s.