ICZ partnerem II. národní konference „Elektronizace zdravotnictví a telemedicína 2024“

Konference, jíž byla ICZ partnerem, proběhla ve dnech 11. – 12. 3. 2024 v Brně, v hotelu Maximus Resort. Hlavními tématy byly aktuální aspekty elektronizace zdravotnictví a telemedicína, která se stává nedílnou součástí běžné lékařské praxe. Byly zde řešeny i stěžejní otázky jako jsou standardy a interoperabilita se zaměřením na e-Žádanky a propouštěcí zprávy. Účast na konferenci byla opravdu vysoká jak ze strany IT odborníků, tak i lékařů. ICZ zde prezentovala produkt ICZ eHSB, integrační platformu speciálně navrženou pro potřeby zdravotnických zařízení na bázi otevřené a modulární architektury, který se těšil velké pozornosti ze strany účastníků. Děkujeme všem za návštěvu stánku a těšíme se na příště!