Vývoj AVD – asistenta pro vykazování péče spolufinancován Evropskou unií - ICZ Group

Vývoj AVD – asistenta pro vykazování péče spolufinancován Evropskou unií

Společnost ICZ a.s. uspěla se svojí žádostí ve Výzvě APLIKACE – VÝZVA VIII, vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou začínáme realizovat projekt Výzkum a vývoj (VaV) společnosti ICZ a.s. v oblasti využití umělé inteligence (UI) při zpracování zdravotnické dokumentace. Výstupem projektu bude AV(D) – asistent pro vykazování péče, tedy inteligentní asistent pro podporu kódování a vykazování diagnóz, kódů provedených výkonů, poskytnutých léků a zdravotnických prostředků.