Systém velení a řízení ozbrojených sil a vzdušných sil - ICZ Group

Systém velení a řízení ozbrojených sil a vzdušných sil

Protivzdušná obrana pod úplnou kontrolou

Systém velení a řízení vzdušného prostoru je založený na technologii LETVIS a je určen k taktickým a provozním účelům.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Systém je určený vzdušným silám k celostátnímu anebo lokálnímu řízení a velení na taktické a operativní úrovni z pevně vyhrazených míst a mobilních velitelských stanic pro podporu operací a výcviku vzdušných sil v reálném čase.

Systém velení a řízení je určen k řízení vojenského letového provozu, pozemních systémů protivzdušné obrany, řízení zbraní a informačních systémů.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Systém poskytuje kompletní funkčnost systému C4 (počítač, příkaz, řízení, komunikace) a splňuje požadavky I2 (inteligence a interoperabilita). Systém funguje v souladu s místními národními normami a s normami NATO, které zabezpečují interoperabilitu systému NATINADS.

Základními prvky jsou aplikace systému LETVIS, který nabízí flexibilitu ve velikosti a funkčnosti, interoperabilitu a otevřenou architekturu.

Další informace, shrnutí

Interoperabilní, distribuované informační systémy společnosti ALES poskytují efektivní a výkonné možnosti pro velení a řízení. V minulosti si společnost ALES vydobyla dobré jméno na systémech velení a řízení dodaných ozbrojeným a vzdušnými silám na Slovensku a v České republice.

Projekty zahrnují integrovaný systém velení a řízení vzdušných sil; ASTRA – systém protivzdušné obrany jednotek GBAD pro SAM, AAA a systém MANPADS; TATRAPAN AD – mobilní velitelské centrum; LLAPI interoperabilita.

Výpis produktů

C2 systém pro vzdušné síly

Mobilní C3I systémy

Reference

Modernizace ATC systému na letišti Fudžajra

ALES poskytl hlavní civilní systém ATC (APP + TWR) pro mezinárodní letiště Fudžajra.

Přemístění a modifikace stávajícího systému LETVIS ATM ACC / APP z Kutaisi (Kopitnari) do Tbilisi s použitím dodatečně dodaného hardwaru a softwaru

ALES demontoval ATC systém LETVIS-GK ACC instalovaný na věži mezinárodního letiště v Kutaisi a nainstaloval ho v řídicí věži mezinárodního letiště v Tbilisi, rozšířil stávající konfiguraci včetně nového Play-Back a integrace kanálů OLDI a ADS-B, také nákup nového hardwaru a softwaru.

Záložní ATM Systém LETVIS pro stav nouze v ACC Tbilisi a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi

ALES poskytl záložní civilní systém ATC pro použití ve stavu nouze v oblastním středisku řízení FIR Gruzie a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi. Dodávaný systém zahrnoval zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a zpracování letových údajů. Společnost ALES dodala jako součást projektu 7 kusů konzol pro ACC.

Modernizace mezinárodního letiště Tribhuvan (systém dohledu)

ALES poskytl hlavní a záložní civilní systém ATC pro ACC FIR Nepal a APP + TWR Káthmándú. ALES poskytl systémový software a služby systému MSDPS (Multi-Surveillance Data Processing System), ATC Simulátor. Rozsah práce pro ALES byl dodávka, instalace, uvedení do provozu, školení obsluhujícího a technického personálu koncového uživatele.

LETVIS TWR ATC Systém pro letiště Kutaisi (Kopitnari)

ALES poskytl systém LETVIS ATC (APP + TWR) pro letiště Kutaisi (Kopitnari) včetně zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a pro zpracování letových údajů. Projekt zahrnoval dodávku 7 kusů konzol pro TWR. Rozsah práce zahrnoval dodávku zařízení, instalaci a školení.

Projekt na zlepšení bezpečnostních systémů letiště v Bangladéšské lidové republice, LOT – 1: Letecké bezpečnostní vybavení

ALES poskytl hlavní ATC systém pro letiště Čattagrám, ATC SIM (Tower SIM) v Dháce. Rozsah práce pro ALES byl dodávka, instalace, uvedení do provozu, školení obsluhujícího a technického personálu koncového uživatele.

Dodání letištního systému ATC pro Letové navigační služby Ázerbájdžánu (AZANS) na letišti Gabala

ALES poskytl hlavní civilní systém ATC (TWR) včetně serverů pro zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a pro zpracování letových údajů pro AZANS v Gabale.

Modernizace simulátoru řízení letového provozu a jeho rozšíření o Mode-S

ALES poskytl modernizaci celého vojenského simulátoru řízení letového provozu a dodal nové konzoly ATC.

Konzoly pro HungaroControl

ALES vyrobil a instaloval 136 ks ACC konzol, 34 konzol CRDS a 5 TWR konzol.

Konzoly pro Sakaeronavigatsia

ALES vyrobil a instaloval 7 ks ACC konzol a 7 ks TWR konzol.
Na základě filtrů reference nenalezeny.