Sieťová infraštruktúra

Moderné informačné a komunikačné nástroje vyžadujú stále vyššie nároky na rýchlosť a kvalitu prenosu dát. Výpadky prenosovej infraštruktúry dnes môžu vyústiť do značných obchodných strát. Kvalitná, rýchla, bezpečná a spoľahlivá komunikačná infraštruktúra teda predstavuje nutný základ pre ďalšie služby.

 

Spoľahlivý a rýchly prenos údajov kamkoľvek a kedykoľvek

Účel riešenia

Ponuka ICZ je určená pre zákazníkov z radov malých firiem až po veľké korporácie, telekomunikačných operátorov, štátnu správu a samosprávu. Poskytuje komplexné služby od analýzy potrieb zákazníka cez výstavbu štruktúrovanej kabeláže, infraštruktúry dátových centier, bezdrôtových sietí, metropolitných sietí, WAN, VPN, MPLS až po správu a dohľad celej sieťovej infraštruktúry. Služby ICZ môžu zahŕňať aj školenia a konzultácie, optimalizáciu a modernizáciu súčasnej komunikačnej infraštruktúry alebo audity zabezpečenia, dizajnu a konfigurácií.

 

Charakteristika riešenia

Navrhované komunikačné siete pracujú s komponentmi popredných svetových výrobcov, aby IT špecialisti boli schopní garantovať ich mnohoročnú podporu a chránili tak investície zákazníkov. Služba zahŕňa nielen návrh topológie a dodávku optimálne dimenzovaného hardvéru, ale tiež optimalizované konfigurácie, ktoré vychádzajú z dlhoročných skúseností a všeobecných odporúčaní. Samozrejmosťou je ponuka služieb, ktoré pokrývajú celý životný cyklus sieťovej infraštruktúry tak, aby zákazník dostal spoľahlivé, bezpečné a funkčné riešenie pre svoje komunikačné požiadavky.

 

Ďalšie informácie

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a mimoriadnemu know-how svojich zamestnancov dokáže skupina ICZ zaistiť optimálne riešenie sieťovej infraštruktúry s ohľadom na aktuálne trendy a potreby zákazníka. Mnohoročné skúsenosti so zabezpečením, monitoringom a správou prevádzkového prostredia pomáhajú nielen pripraviť sieťové prostredie pre poskytovanie lepších a dynamickejších služieb, ale tiež optimalizovať celú infraštruktúru a znižovať prevádzkové náklady.

Súvisiace produkty

Bezdrôtové siete

 

Monitorovanie a správa sietí

 

Optické siete (Fiber Channel)

 

Podnikové siete

 

Siete poskytovateľov služieb (ISP)

Softvérovo definované siete (SDN)