S.ICZ a.s.

Spoločnosť S.ICZ, a. s., bola založená v auguste 2001 firmami DECROS, spol. s r. o., a ICZ finance, a. s. Po úspešnej fúzii v decembri toho istého roku sa jej 100 % vlastníkom stala ICZ, a. s.

S.ICZ, a. s., ponúka komplexné služby v oblasti ochrany utajovaných informácií. Navrhuje architektúru zabezpečených informačných systémov na spracovanie utajovaných informácií (UI), zaisťuje ich technické riešenia, nasadenie, konfiguráciu, bezpečnostnú dokumentáciu, systémovú podporu aj servisné práce. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vývoj bezpečnostných produktov a bezpečnostných aplikácií pre oblasť ochrany UI. V rámci programu vedy a výskumu S.ICZ vyvíja a vyrába v spolupráci s NBÚ národné kryptografické HW a SW prostriedky, ktoré následne implementuje. Firma S.ICZ, a. s., je preverená Národným bezpečnostným úradom ČR (NBÚ) pre styk s UI do stupňa utajenia „PRÍSNE TAJNÉ“.

S.ICZ ďalej poskytuje profesionálne služby v širokej škále činností, ktoré zahŕňajú riadenie bezpečnosti. Vykonáva analýzu rizík, návrh bezpečnostnej politiky, hodnotenie, projektovanie a implementáciu bezpečnostných opatrení. Vytvára jednotlivé interné predpisy, ale taktiež kompletne zavádza systémy riadenia bezpečnosti informácií podľa štandardu ČSN ISO/IEC 27001. Zaisťuje tiež audit bezpečnosti a havarijné plánovanie.

Pri správe informačných systémov vychádza S.ICZ zo záväzných požiadaviek pre riadenie bezpečnosti informácií. Odborné služby zahŕňajú riešenia na zabezpečenie virtualizácie, serverov, pracovných staníc, mobilných zariadení a programového vybavenia vo väzbe na adresárové služby, na bezpečnú komunikačnú infraštruktúru a na riešenie správy identít a riadenie prístupu. Jej vybudovaním vzniká zabezpečená a spoľahlivá platforma pre súčasné aj nové informačné systémy a pre ich ďalší rozvoj

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika
IČO: 26482444
DIČ: CZ699000372
Zapísaná: OR Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 7363

 

S.ICZ a.s.

Aktuality

Tohtoročný IDET bol pre Skupinu ICZ úspešný

V dňoch 29. – 31. 5. 2019 prebehol na výstavisku v Brne zbrojársky veľtrh IDET 2019. Skupina ICZ bola tentoraz zastúpená tromi subjektmi: S.ICZ, ALES a DELINFO, ktoré tak v spoločnom stánku reprezentovali sekciu DEFENCE. Že to bola správna myšlienka, potvrdzuje aj...

Partnerstvo s firmou Zabbix LLC obnovené

Do 28. januára 2020 je S.ICZ partnerom lotyšskej firmy Zabbix na úrovni „Certified Partner“. Zabbix open source software na monitorovanie sietí a aplikácií využívame už niekoľko rokov najmä v zákazke pre Ministerstvo spravodlivosti ČR a ďalej na Väzenskej službe ČR,...

20. ročník konferencie IS2 – platinový partner ICZ

Spoločnosť ICZ a.s. je opäť platinovým partnerom prestížnej medzinárodnej konferencie o informačnej bezpečnosti „Information Security Summit“ – IS2. Tento XX. ročník bude opäť nabitý renomovanými rečníkmi z Českej republiky aj zo zahraničia a je určený pre stredný a...