S.ICZ a.s.

Spoločnosť S.ICZ, a. s., bola založená v auguste 2001 firmami DECROS, spol. s r. o., a ICZ finance, a. s. Po úspešnej fúzii v decembri toho istého roku sa jej 100 % vlastníkom stala ICZ, a. s.

S.ICZ, a. s., ponúka komplexné služby v oblasti ochrany utajovaných informácií. Navrhuje architektúru zabezpečených informačných systémov na spracovanie utajovaných informácií (UI), zaisťuje ich technické riešenia, nasadenie, konfiguráciu, bezpečnostnú dokumentáciu, systémovú podporu aj servisné práce. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vývoj bezpečnostných produktov a bezpečnostných aplikácií pre oblasť ochrany UI. V rámci programu vedy a výskumu S.ICZ vyvíja a vyrába v spolupráci s NBÚ národné kryptografické HW a SW prostriedky, ktoré následne implementuje. Firma S.ICZ, a. s., je preverená Národným bezpečnostným úradom ČR (NBÚ) pre styk s UI do stupňa utajenia „PRÍSNE TAJNÉ“.

S.ICZ ďalej poskytuje profesionálne služby v širokej škále činností, ktoré zahŕňajú riadenie bezpečnosti. Vykonáva analýzu rizík, návrh bezpečnostnej politiky, hodnotenie, projektovanie a implementáciu bezpečnostných opatrení. Vytvára jednotlivé interné predpisy, ale taktiež kompletne zavádza systémy riadenia bezpečnosti informácií podľa štandardu ČSN ISO/IEC 27001. Zaisťuje tiež audit bezpečnosti a havarijné plánovanie.

Pri správe informačných systémov vychádza S.ICZ zo záväzných požiadaviek pre riadenie bezpečnosti informácií. Odborné služby zahŕňajú riešenia na zabezpečenie virtualizácie, serverov, pracovných staníc, mobilných zariadení a programového vybavenia vo väzbe na adresárové služby, na bezpečnú komunikačnú infraštruktúru a na riešenie správy identít a riadenie prístupu. Jej vybudovaním vzniká zabezpečená a spoľahlivá platforma pre súčasné aj nové informačné systémy a pre ich ďalší rozvoj

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika
IČO: 26482444
DIČ: CZ699000372
Zapísaná: OR Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 7363

 

S.ICZ a.s.

Aktuality

ICZ na IDETu 2023

V dňoch 24. – 26.5. sa odohral v Brne na výstavisku 17. ročník medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET. Skupina ICZ bola so svojou expozíciou jedným z významných domácich vystavovateľov. V stánku sa predstavili členovia Skupiny ICZ – Delinfo,...

Pozvánka na IDET 2023

IDET – Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky 24. – 26. 5. 2023 Výstavisko Brno...