Aktuality - ICZ Group

Aktuality

Zákaznícky deň ICZ e-spis bol veľmi úspešný

Sekcia DMS spoločnosti ICZ a.s. vo štvrtok 27. novembra usporiadala zákaznícky seminár, ktorý bol primárne zameraný na aplikáciu elektronického systému spisovej služby ICZ e-spis®. Akcia prebehla v Kongresovom centre Vavruška v Paláci Charitas a pre zákazníkov bolo...

Zbierka pre detský domov v Trenčíne

Počas mesiaca október sa zamestnanci ICZ Slovakia zapojili do dobročinnej zbierky ošatenia, hračiek a potrieb pre bábätka a mladé mamičky. Všetky tieto veci, spolu s 2 funkčnými pc, putovali do Centra pre deti a rodiny v Zlatovciach v Trenčíne. Veríme, že sme týmto...

ICZ opäť generálnym partnerom akcie Egovernment The Best

Skupina ICZ tohto roku opäť významne podporila akciu Egovernment The Best 2019 – súťažnú zbierku najzaujímavejších projektov elektronizácie verejnej správy v ČR. Cieľom projektu je zhromaždiť a prezentovať projekty, ktoré boli v rámci štátnej a verejnej správy v danom...

Prímestský tábor Jonášova spolku za podpory Nadačného fondu ICZ

Nadačný fond ICZ sa v tomto roku rozhodol podporiť dobrovoľnícku organizáciu Jonášův spolek, ktorá združuje už 20 rodín z Moravskoslezského kraja, ktoré čelia rôznym typom postihnutia u svojich detí. Spolok založili ošetrujúci rodičia Silvie a Marcel Koneční (na...

ICZ Slovakia bronzovým partnerom ITAPA

ITAPA je už 18 rokov stálou, nezávislou a strategickou platformou, v rámci ktorej majú kľúčoví predstavitelia politického a profesionálneho života príležitosť diskutovať o najaktuálnejších trendoch a otázkach digitalizácie verejnej správy na Slovensku. ICZ Slovakia je...

Úspešné nasadenie systému ICZ OSIRIS do moderného skladu KOPOS KOLÍN a.s.

Areál spoločnosti KOPOS KOLÍN a.s., popredného českého výrobcu elektroinštalačného úložného materiálu, ktorého výroba má už viac než deväťdesiatročnú tradíciu, bol v tomto roku doplnený o objekt nového expedičného skladu. Ten umožnil zlepšiť kvalitu internej...

Účasť zástupcov DELINFO na aliančnom cvičení CWIX 2019

Tohtoročné cvičenie CWIX 2019 bolo doteraz najväčšou udalosťou v oblasti interoperability NATO. Cvičenie Coalition Warior Interoperability eXcercise (CWIX), ktoré sa konalo v Spoločnom výcvikovom stredisku (JFTC) v poľskej Bydhošti, sa zúčastnilo celkovo 40 krajín....

Skupina ICZ ako zakladajúci člen IHE Česká republika

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) je globálne najrešpektovanejšia medzinárodná iniciatíva venovaná zdieľaniu dát v rámci zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom podpory efektívnej medzinárodnej spolupráce v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pomáha IHE...

Nadačný fond ICZ podporil projekt „Beháme s tými, čo sami nemôžu“

Jedným zo subjektov, ktoré sa v tomto roku rozhodli podporiť Nadačný fond ICZ, je charitatívne občianske združenie RWTTC – Running With Those That Can’t. Projekt Beháme s tými, ktorí sami nemôžu, čo je slovenský ekvivalent názvu združenia, založili študenti 3....

Certifikát pre e-spis z dielne ICZ Slovakia

ICZ Slovakia a. s. sa dňa 5.septembra 2019 podarilo splniť požiadavky výnosu MV SR a úspešne zvládnuť certifikáciu systému na správu registratúry e-spis a získali sme nový Certifikát o posúdení zhody pre verziu 2.34 s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“. Získanie...