Kongres NIS 2023 za účasti ICZ Slovakia

Aj tento rok sme sa stali partnermi kongresu NIS 2023 vo Vysokých Tatrách. Dva dni nabité odbornými prednáškami a prezentáciami v oblasti nemocničných informačných systémov a kyber bezpečnosti nemocníc, boli ako stvorené na doplnenie potrebných informácií a malý „networking“ s ostatnými zúčastnenými.

Za ICZ Slovakia vystúpil tento rok kolega Ľubomír Mika s prednáškou: DRG asistent – spoľahlivý partner v období zásadných, inovatívnych a intenzívnych legislatívnych zmien. Vzhľadom k legislatívnym zmenám, ktoré nás čakajú v najbližšom období, vnímame potrebu zvýšenej podpory pre existujúcich, aj nových zákazníkov ako kľúčovú, napríklad pri kategorizácii nemocníc alebo zavedení DRG ako úhradového mechanizmu pre nemocnice.

Naše riešenie DRG asistent predstavuje jedinečný nástroj zefektívňujúci controlling vykazovania zdravotnej starostlivosti. Výrazne redukuje chybovosť pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti a  prispieva k zvýšeniu príjmov  zdravotníckeho zariadenia.

Sme radi, že sme mali možnosť aj tento rok odprezentovať na kongrese NIS 2023 naše dlhoročné skúsenosti v oblasti informačných systémov pre zdravotníctvo a tešíme sa na ďalší ročník.