Smart City – detekcia a správa dopravných priestupkov

SDP (Správa dopravných priestupkov) je jednotným systémom určeným na prácu polície a správnych orgánov. Maximálny dôraz kladie na používateľskú ústretovosť a čo najväčšiu efektivitu spracovania priestupkov. Systém môže byť prepojený s akýmkoľvek meracím zariadením na trhu.

Účel riešenia

SDP je spolu so systémami automatizovanej detekcie priestupkov určená pre potreby mestskej polície a obcí a miest s miestne príslušným správnym orgánom. Vďaka vysokej miere optimalizácií a zamerania na hromadné činnosti v celom procese riešenia priestupkov, je SDP optimálnym riešením pre obce a mestá s väčším počtom riešených priestupkov, v ráde tisícov priestupkov mesačne a viac. SDP ponúka unikátny pomer cena/výkon z pohľadu efektivity práce používateľa a umožňuje spracovať maximum priestupkov s minimom referentov správnych orgánov a strážnikov mestskej polície.

Charakteristika riešenia

SDP prináša mestám a obciam univerzálny a maximálne efektívny systém na spracovanie dát z meracích zariadení všetkých výrobcov a správu dopravných priestupkov s podporou komplexného procesu priestupkového a správneho konania v súlade s platnou legislatívou. SDP je vždy plne integrovaná do prostredia zákazníka, a to tak v prípade implementácie na mieste, ako aj pri využití agendy formou služby. Spolu s SDP ponúka ICZ i zaistenie komplexnej dodávky akéhokoľvek automatizovaného meracieho zariadenia na trhu ČR. Neoddeliteľnou súčasťou služieb ICZ je plná podpora produkčnej prevádzky.

Ďalšie informácie

SDP sa vždy ponúka s plnou integráciou na nadväzujúce informačné systémy, predovšetkým spisové služby a pohľadávkové systémy tretích strán. Neoddeliteľnou súčasťou je aj schválený prístup pre dopyty do systému centrálneho registra vozidiel, registra obyvateľov a registra osôb. SDP ďalej disponuje rozhraním na napojenie na hybridnú poštu, informačný systém dátových schránok a ďalšie systémy podľa potrieb zákazníka. Primárnou myšlienkou celého riešenia je jednotné prostredie. Používateľ pre vyriešenie detegovaného priestupku pracuje výhradne v agende SDP a SDP na pozadí riadi všetky nadväzujúce systémy tretích strán.

Súvisiace produkty

Detekcia dopravných priestupkov a agenda SDP

Komplexné riešenie pre detekciu dopravných priestupkov a vedenia správneho konania.

Riešenie pre vysokorýchlostné váženie WIM

Komplexné riešenie pre vysokorýchlostné váženie a riešenie priestupkov z váženia.

Referencie

Dodávka a prevádzka meracieho zariadenia a IS správy dopravných priestupkov

Dodávka a podpora prevádzky stacionárneho merania rýchlosti a podpora riešenia spracovania priestupkov na úrovni validácie mestskou políciou a vedením priestupkového konania správnym orgánom. Informačný systém plne integrovaný do prostredia zákazníka napojením na spisovú službu, ekonomiku a externé systémy ako centrálny register vozidiel, dátové schránky a podobne.
Na základe filtrov referencie nenájdené.