Prestavba konzol ANS I pre HungaroControl

V decembri 2022 bol ukončený projekt spoločnosti ALES a.s. pre HungaroControl Zrt. v Budapešti. Kontrakt bol podpísaný 17.6.2022, nasledovala výroba, kompletizácia vstupných materiálov a inštalácia.  Pre maďarského poskytovateľa letových prevádzkových služieb sme realizovali výmenu zošikmených plôch na 42 konzolách pre zástavbu novej technológie. Koncom roka prebehla inštalácia u zákazníka, SAT certifikácia a ukončenie projektu. Demontovaný materiál bol dôsledne rozobratý a ekologicky zlikvidovaný. Realizačné práce prebehli podľa schváleného harmonogramu a dielo bolo odovzdané vo vysokej kvalite.

Pobočka ALES a.s. v Košiciach, ktorá sa venuje špeciálnej výrobe, získala touto zákazkou ďalšiu významnú, medzinárodnú referenciu od svojho tradičného zákazníka v Maďarsku.