Partmermi súťaže First Lego League

Regionálny turnaj, ktorý sa konal 22. 4. 2022, bol umiestnený v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Do súťaže sa zapojilo 14 tímov zložených z približne 100 žiakov zo Žiliny, Martina, Bratislavy, Ružomberka, Púchova, Dubnice nad Váhom, Dolného Kubína a Horného Sŕnia. ICZ Slovakia ako sponzor súťaže venovala výhercom hodnotné ceny a mladým programátorom želáme úspechy v ďalších vyšších kolách súťaže.

FIRST® LEGO® League je najdostupnejšia, mentormi vedená, celosvetová súťaž v oblasti robotiky, ktorá pomáha študentom a učiteľom spoločne budovať lepšiu budúcnosť. Program je postavený na tematických výzvach tak, aby sa zapojili deti vo veku 4 – 16 rokov, vo výskume, riešení problémov, programovaní a technických zručnostiach. Základom programu sú FIRST® základné hodnoty, ktoré zdôrazňujú tímovú prácu, objavovanie a inovácie. Študenti zapojení do programu sú sebavedomejší, nadchnutí pre vedu a zároveň nadobudnú zručnosti, ktoré potrebujú v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.