Partnerstvá

ICZ Slovakia a. s. je partnerom nasledujúcich spoločností:

Microsoft

Oracle (Gold Partner)

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky